Komise pro sport a volný čas

Komise pro sport a volný čas je zřízena podle § 122 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

Jméno a příjmení

e-mail

předseda komise:
Petr Staněk petr.stanek@stavebninyzeman.cz, stanek82@seznam.cz
tajemník komise:
Václav Košťál vaclav.kostal@zdarns.cz
členové komise:
Bc. Ladislav Bárta ladislav.barta@zdarsko.cz
Ing. Vlastimil Forst vlastikforst@seznam.cz
Leoš Chalupa Leos.chalupa@cz.imptob.com
Bc. Jakub Mička -
MUDr. Jan Mokříš j.mokris@o2active.cz
Ing. Radek Nedělka radek.nedelka@email.cz
Dis. Pavel Novotný pj.novotny@seznam.cz
David Sochor davids21@seznam.cz
Miroslav Stehno mirastehno@gmail.com
Ing. Petr Stoček ing.stocek@gmail.com
Jana Svobodová sokol.zdar@email.cz
František Šustr  
Bohumil Trávník trabozr@gmail.com
MUDr. Dagmar Vencálková vdasa@seznam.cz

 

Zápisy ze zasedání

Volební období 2010 - 2014