Komise pro sport a volný čas 2010 - 2014

Komise pro sport a volný čas je zřízena podle § 122 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Jméno a příjmeníTelefon

e-mail

předseda komise:
Michael Kubík - kubik@top09.cz
tajemnice komise:
Mgr. Blanka Lučková - blanka.luckova@zdarns.cz
členové komise:
Jana Svobodová - svobod.jana@email.cz
MUDr. Jan Mokříš - j.mokris@o2active.cz
Vít Filipenský - filipensky@eurogrant.cz
Mgr. Tomáš Augustýn - tomas.augustyn@centrum.cz
Ing. Josef Klement - josef.klement@atlas.cz
Ing. Petr Stoček - 0566621714@iol.cz
Bohumil Trávník - trabozr@gmail.com
delegovaní členové:
Mgr. Miloslav Straka - strakazdar@seznam.cz
Josef Růžička - joruzicka@csob.cz
Martin Krásný - m.krasny@tiscali.cz
Bc. Věra Veselá - v.ves@seznam.cz
Ing. Radek Nedělka - radek.nedelka@email.cz
Mgr. Zdeněk Mifka - akfim@centrum.cz

Zápisy z jednání komise