Komise rozvoje města a životního prostředí 2010 - 2014

Dne 07.02.2011 jmenovala rada města Žďáru nad Sázavou v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členy komise rozvoje města a životního prostředí.

 

Organizační a metodickou pomoc komise vykonává:

Bárta Ladislav, Bc., 2. místostarosta města Žďáru nad Sázavou

Jméno a příjmení
předseda komise:
Ing. Miloslav Sláma
tajemnice komise:
Ing. Irena Škodová
členové komise:
Ing. Tomáš Havlík
Jaroslav Miklík
MUDr. Jan Mokříš
Josef Mička ml.
Radek Studený
Mgr. Luboš Šikula
Mgr. Roman Štěpánek
Ing. Zdeněk Štursa
delegovaný člen
Ing. Roman Bukáček

Programy jednání komise rozvoje

 • 14. jednání (12.12.2012) – využití objektu bývalé 1.ZŠ – zápis
 • 26.11.2012 – komise rozvoje navštívila objekt bývalé 1.ZŠ – zápis
 • 22.10.2012 – Rada města přijala na svém 49. jednání usnesení č. 627/2012/STAR.: „Rada města ukládá komisi rozvoje města projednat a předložit smysluplné a ekonomické využití budovy bývalé 1. ZŠ a předložila návrhy radě města“
 • 12. jednání (15.05.2012) - Webové stránky města
 • 11. jednání (13.03.2012) - Koncepce příspěvkové organizace SPORTIS (u Pilské nádrže) - zápis
 • 10. jednání (14.02.2012) - Zimní údržba, údržba zeleně, svoz odpadů, a údržba VO - zápis
 • 9. jednání (10.01.2012) - Sociální bydlení, zimní údržba – zápis
 • 8. jednání (06.12.2011) - Sociální bydlení, zimní údržba - zápis
 • 7. jednání (1.11.2011) - Cyklotrasy, nemotorová doprava - zápis
 • 6. jednání (4.10.2011) - Cyklotrasy, jednosměrky - zápis
 • 5. jednání (23.08.2011) - Cyklotrasy, zadání ÚP - zápis
 • 4. jednání (23.06.2011) - Plán činnosti komise, Cyklotrasy - zápis
 • 3. jednání (23.05.2011) - Plán jednosměrek ve městě, Cyklostezky a pojízdné chodníky ve městě – zápis
 • 2. jednání (28.04.2011) - Dopravní situace Palachova a ZR 7, Plán oprav chodníků, Žádosti o změnu ÚP č. 4, Farská humna - zápis
 • 1. jednání (24.3.2011) - Návrh zadání ÚP města, využití objektu bývalé 1.ZŠ – zápis