Kulturní komise

Jméno a příjmení Telefon

e-mail

předsedkyně komise:
Ing. Dagmar Zvěřinová - zverinova@svkzdarsko.cz
tajemnice komise:
Dana Hrstková 566 688 133 dana.hrstkova@zdarns.cz
členové komise:
Mgr. Ivona Nečasová - i.rocarkova@seznam.cz
Ing. Jan Havlík, MPA 603 258 482 janhav65@gmail.com

Ing. Miroslav Keller

606 727 293 -
Mgr. Ivona Králová 723 307 845 ikralova@1zdar.cz
Bc. Lubomír Neumann, MSc.BA (HONS) - -
Mgr.et Mgr. Bc. Lenka Šimo 733 686 643 lencabeny@seznam.cz

 

Plán činnosti 2024

 

Zápisy z jednání:

 

Volební období 2018 - 2022

Volební období 2014 - 2018

Volební období 2010 - 2014