Kulturní komise 2014 - 2018

předseda komise:
Mgr. Ondřej Vykoukal
tajemnice komise:
Dana Hrstková
členové komise:
Mgr. Martin Blažíček
Veronika Dobrovolná
Mgr. Monika Krátká
Jan Krška
Věra Miklíková
Ing. Stanislav Mokrý Ph.D.
Mgr. Milan Novák
Michal Olšiak
Jana Svobodová
Mgr.et Mgr. Bc. Lenka Šimo

 

Zápisy z jednání:

 

Volební období 2010 - 2014