Starosta, místostarostové

Starosta města:
Mrkos Martin
Ing. Martin Mrkos, ACCA

telefon: 739 477 703
e-mail: starosta@zdarns.cz

  

Zastupitelstvo města svěřilo starostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

- projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU
- rozpočtu a finančního řízení
- finanční kontroly a interního auditu
- městské policie
- správy majetku města
- sportu
- strategického rozvoje města a územního plánování, včetně agendy cestovního ruchu a agendy Smart City
- organizační složky Technická správa budov
- zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochrany a jiné potřebné pomoci komisím rady města
- příspěvkové organizace SPORTIS, příspěvková organizace


Sekretariát:
tel.: 566 688 121
e-mail: sekretariat@zdarns.cz

Místostarostka města:
Řezníčková Ludmila
Mgr. Ludmila Řezníčková

telefon: 778 420 223
e-mail: mistostarostka@zdarns.cz
 

Zastupitelstvo města svěřilo místostarostce plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

- regionální a mezinárodní spolupráce
- komunálních služeb
- životního prostředí
- kultury
- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci kontrolnímu výboru ZM
- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci osadním výborům
- organizační složky Regionální muzeum
- příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
- příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace
- příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace
- Active - středisko volného času, příspěvková organizace

 

Sekretariát místostarostky:

tel.: 566 688 127
e-mail: sekretariat2@zdarns.cz

Místostarosta města:
Rostislav Dvořák
Rostislav Dvořák

telefon: 777 356 467
e-mail: rostislav.dvorak@zdarns.cz
 
 

Zastupitelstvo města svěřilo místostarostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci finančnímu výboru ZM
- oblasti sociální
- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
- příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou
- příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
- příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sekretariát místostarosty:
tel.: 566 688 127
e-mail: sekretariat2@zdarns.cz

 

Poradní sbor pro celoživotní vzdělávání