Starosta, místostarostové

Starosta města:
Mrkos Martin
Ing. Martin Mrkos, ACCA

telefon: 739 477 703
e-mail: starosta@zdarns.cz

  

Zastupitelstvo města svěřilo starostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

- projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU

- finanční kontroly a interního auditu

- městské policie

- správy majetku města

- strategického rozvoje města a územního plánování, včetně agendy cestovního ruchu a agendy Smart City

- organizační složky Technická správa budov

- organizační složky Regionální muzeum

- zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochrany a jiné potřebné pomoci komisím rady města

- sportu

- příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou

- příspěvkové organizace SPORTIS, příspěvková organizace


Sekretariát:
tel.: 566 688 121
e-mail: sekretariat@zdarns.cz

Místostarosta města:
Klement Josef
Ing. Josef Klement

telefon: 778 538 312
e-mail: mistostarosta@zdarns.cz
 

Zastupitelstvo města svěřilo místostarostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

- rozpočtu a finančního řízení

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci finančnímu výboru ZM

- oblasti sociální

- oblasti školství

- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

- příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou

- příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

- příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

- příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

- příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

  

Poradní sbor pro celoživotní vzdělávání


Sekretariát místostarosty:
tel.: 566 688 127
e-mail: sekretariat2@zdarns.cz

Místostarostka města:
Řezníčková Ludmila
Mgr. Ludmila Řezníčková

telefon: 778 420 223
e-mail: mistostarostka@zdarns.cz
 

Zastupitelstvo města svěřilo místostarostce plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

- regionální a mezinárodní spolupráce

- komunálních služeb

- životního prostředí

- kultury

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci kontrolnímu výboru ZM

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci osadním výborům

- příspěvkové organizace Active-SVČ, příspěvková organizace

- příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

- příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace

- příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace


Sekretariát místostarosty:
tel.: 566 688 127
e-mail: sekretariat2@zdarns.cz