Starosta, místostarostové

Starosta města:
Mrkos Martin
Ing. Martin Mrkos, ACCA

telefon: 739 477 703
e-mail: starosta@zdarns.cz

  

Zastupitelstvo města svěřilo starostovi města Ing. Martinu Mrkosovi, ACCA plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

 • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci neuvolněným členům zastupitelstva města a komisím rady města
 • projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU
 • rozpočtu a finančního řízení
 • finanční kontroly a interního auditu
 • městské policie
 • majetkoprávní
 • kultury
 • strategického rozvoje a územního plánování, včetně agendy cestovního ruchu a Smart City
 • příspěvkové organizace SPORTIS
 • příspěvkové organizace Kultura Žďár 
 • zajišťování úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě města, povodňové komisi, požární ochraně a jiné potřebné pomoci komisím rady města
 • strategických projektů v rámci digitalizace, elektronizace, sdílených služeb a optimalizace pracovních postupů

Sekretariát:
tel.: 566 688 121
e-mail: sekretariat@zdarns.cz

Místostarosta města:

Jaroslav Hedvičák
Jaroslav Hedvičák

telefon: 777 635 690
e-mail: jaroslav.hedvicak@zdarns.cz
 

Zastupitelstvo města svěřilo místostarostovi města Jaroslavu Hedvičákovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

 • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci neuvolněným členům zastupitelstva města, osadním výborům a kontrolnímu výboru zastupitelstva města
 • regionální a mezinárodní spolupráce
 • komunálních služeb
 • životního prostředí
 • sportu
 • příspěvkových organizací města: ACTIVE-středisko volného času, Knihovny Matěje Josefa Sychry
 • koordinační činnost pro vnitřní bezpečnost u IZS

 

Sekretariát místostarosty:

tel.: 566 688 127
e-mail: sekretariat2@zdarns.cz

Místostarosta města:
Rostislav Dvořák
Rostislav Dvořák

telefon: 777 356 467
e-mail: rostislav.dvorak@zdarns.cz
 
 

Zastupitelstvo města svěřilo místostarostovi města Rostislavu Dvořákovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

 • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci finančnímu výboru zastupitelstva města
 • oblasti školství
 • oblasti sociální
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
 • kontrola povinností a zadávání prací vyplývajících z vertikální spolupráce se společností SATT, a.s. při správě budov města
 • příspěvkové organizace Sociální služby města
 • příspěvkové organizace Poliklinika Žďár 
 • příspěvkové organizace ZUŠ, Žďár nad Sázavou
 • příspěvkové organizace Mateřská škola, Žďár nad Sázavou
 • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

Sekretariát místostarosty:
tel.: 566 688 127
e-mail: sekretariat2@zdarns.cz