Starosta, místostarosta

Starosta města:
Mgr. Zdeněk Navrátil

Mgr. Zdeněk Navrátil

telefon: 778 538 311
e-mail: starosta@zdarns.cz
 

- zabezpečuje organizační, metodickou a jinou potřebnou pomoc neuvolněným členům ZM,

  finančnímu výboru, osadním výborům a komisím RM

dále garantuje a koordinuje činnosti v samostatné působnosti v oblastech:

- projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU

- regionální a mezinárodní spolupráce včetně cestovního ruchu

- finanční kontroly a interního auditu

- městské policie

- strategického rozvoje města

- mediálního obrazu města

- správy majetku města

- územním plánování

- komunálních služeb

- kultury

- zdravotnictví a příspěvkové organizace Poliklinika, Knihovna M. J. Sychry, Kultura Žďár

- organizačních složek města

- zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochraně


Sekretariát:
tel.: 566 688 121
fax: 566 621 012
e-mail: sekretariat@zdarns.cz

Místostarosta města:
Ing. Josef Klement
Ing. Josef Klement

telefon: 778 538 312
e-mail: mistostarosta@zdarns.cz
 

- zabezpečuje organizační, metodickou a jinou potřebnou pomoc neuvolněným členům ZM,

  osadním výborům, kontrolnímu výboru a komisím RM

garantuje a koordinuje činnosti v samostatné působnosti v oblastech:

- rozpočtu a finančního řízení

- sociální

- školství a sportu

- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

- příspěvkových organizací města ZŠ, MŠ, ZUŠ, ACTIVE, SPORTIS a Sociální služby města

 

Poradní sbor pro celoživotní vzdělávání


Sekretariát místostarosty:
tel.: 566 688 127
fax: 566 688 392
e-mail: sekretariat2@zdarns.cz