Náplň činnosti a cíle poradního sboru pro celoživotní vzdělávání

I. Cíle

 • Celoživotního vzdělávání jako klíč k angažovanému občanu (absolvováním školy nekončí osobní růst)
 • Propojení vzdělanostního a podnikatelského prostředí
 • Vidět za hranice města (zkušenosti jiných, spolupráce se subjekty s celostátní působností, spolupráce s Krajem Vysočina, EDUin, apod.)
 • Zapojení školských zařízení do vytváření vize města
 • Nastartování mezinárodní spolupráce

 

II. Cesty

 • Podpora diskuze o vzdělávání mezi různými subjekty a různými typy vzdělávacích zařízení (odborníci, rodiče, pedagogové, …)
 • Workshopy mezi školami a podnikatelskými subjekty na území města
 • Podpora terciárního vzdělávání
 • Koordinace nabídky vzdělávání dospělých
 • Koordinace v oblasti kariérového poradenství
 • Participace na koncepci rozvoje vzdělávání ve městě

 

III. Přesah k ostatním komisím a pracovním skupinám města

 • Komise rozvoje a životního prostředí (např. při spolupráci se všemi stupni škol při tvorbě strategie rozvoje města)
 • Pracovní skupina pro podporu ekonomického rozvoje města (vzdělanost jako základní a nutná podmínka, motor rozvoje – inovace, technologie, atd.)
 • Komise pro sport a volný čas (koordinace v části volný čas dětí a mládeže)
 • Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci