Zápis z 22. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 15. 7. 2010
konaného dne 15. července 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 22. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 15. července 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

20

 

Omluveni:

František Cihlář, Ing. Pavel Černý, PaedDr. Ivo Strejček, Mgr. Bc. Miloslav Straka, MUDr. Jaroslav Bělohlávek, Radek Chlubna, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Luboš Straka, Rostislav Dvořák

 

Schválený program 22. zasedání zastupitelstva města:

  1. Vyhláška o místních poplatcích

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Vyhláška o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Luboš Straka v.r.

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města