Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 22. 2. 2014
konaného dne 21. února 2014 v 15.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 21. února 2014 v 15.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

audiozáznam ve formátu MP3

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 17

Omluveni:

MUDr. Marie Košťálová, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Karel Straka, Ing. Irena Pechová, Ing. Rudolf Voráček

Ověřovatelé zápisu:

Vratislav Knoflíček, Ing. Stanislav Večeřa

Schválený program 19. zasedání zastupitelstva města:

  1. Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou
  2. Různé

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1-Hlasováno 21.2.2014 15:15:31
Pro (16):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (6):
MUDr. Marie Košťálová, Ing. Irena Pechová, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (5):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Jakub Pustina, Stanislav Růžička

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou

1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba a odvolání přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:2-Hlasováno 21.2.2014 15:18:55
Pro (16):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (6):
MUDr. Marie Košťálová, Ing. Irena Pechová, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (5):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Jakub Pustina, Stanislav Růžička

2. Zastupitelstvo města  volí podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích a navazujících předpisů a dále zákona č. 128/2000 Sb. o obcích   pro období od 11.7.2014 – 11.7.2018 přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou  a to:

Mgr. Jitku Hugovou,  Žďár nad Sázavou 6
Milušku Jandovou, Žďár nad Sázavou 1
Mgr. Moniku Krátkou, Žďár nad Sázavou 6
Annu Limlovou,   Žďár nad Sázavou 4
Františka Lučku,  Žďár nad Sázavou 4
Mgr. Renatu Machovou,  Žďár nad Sázavou 4
Josefa Mrkose, Žďár nad Sázavou 6
Lubomíra Mráčka,  Žďár nad Sázavou 5
Bohumila Nováka,  Žďár nad Sázavou 1
JUDr. Stanislavu Prokopovou, Ph.D.,  Žďár nad Sázavou 3
Pavla Roubínka,  Žďár nad Sázavou 3
Stanislava Švomu, Žďár nad Sázavou 4
Mgr. Marii Polednovou, Žďár nad Sázavou 1
Jiřího Sobotku,  Žďár nad Sázavou 7

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:3-Hlasováno 21.2.2014 15:19:45
Pro (16):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (6):
MUDr. Marie Košťálová, Ing. Irena Pechová, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (5):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Jakub Pustina, Stanislav Růžička
 

3. Zastupitelstvo města děkuje přísedícím soudu a odvolává na vlastní žádost z funkce přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou:

Eduarda Doležala,  Žďár nad Sázavou 6
Milenu Pikardovou, Žďár nad Sázavou 6
Jiřinu Polednovou,  Žďár nad Sázavou 3

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:4-Hlasováno 21.2.2014 15:21:20
Pro (16):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (6):
MUDr. Marie Košťálová, Ing. Irena Pechová, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (5):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Jakub Pustina, Stanislav Růžička
 

2. Různé

Zastupitelstvo města gratuluje Martině Sáblíkové k výjimečnému výkonu na zimních olympijských  hrách v Soči a děkuje za reprezentaci města.

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města přípravou setkání s Martinou Sáblíkovou a ocenění jejího výkonu.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:5-Hlasováno 21.2.2014 15:32:49
Pro (17):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (6):
MUDr. Marie Košťálová, Ing. Irena Pechová, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (4):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Jakub Pustina, Stanislav Růžička
 

 

Ověřovatelé zápisu:

Vratislav Knoflíček v. r.
Ing. Stanislav Večeřa v. r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města