Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 15. 12. 2010
konaného dne 15. prosince 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 15. prosince 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

Omluven:

Vratislav Knoflíček

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný, MUDr. Radek Černý

 

Schválený program 2. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Řešení příslušenství pohledávek
 3. Obecně závazná vyhláška č. 7/2010
 4. Grantové programy 2011
 5. Spádové obvody ZŠ
 6. Rozpočtová opatření č. 7
 7. Rozpočet na r. 2011
 8. Žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP
 9. Rozšíření Regionálního muzea města ZR – schválení předfinancování stavby
 10. Postup přípravy stavby „Revitalizace a rozšíření společ. relax. centra – krytý bazén“
 11. Smlouva o provozu sportovišť
 12. Různé

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje níže uvedené záměry - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 - po rekonstrukci komunikací a chodníků a v sídlišti „Vodojem“ ZR 7a to:

1. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3142-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c+f“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2363 - zahrada – díl „e“ ve výměře 2 m2 - z vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“ ve výměře 7 m2 – manželům Josefu a Věře Rubáčovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1, ost. plocha, ost. komunikace – díl „h“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Emilii Čejkovým (SJM) – podíl 1/10, Pavlu Čejkovi – podíl 9/10, všichni bytem ZR 5

směnu

-  části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace – díl „k“ ve výměře 3 m2 a díl „l“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové, bytem ZR 5 (SJM)

za

-  část p.č. 2399 – zahrada - díl „j“ ve výměře 3 m2 z vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové, bytem ZR 5 (SJM) do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „m“ ve  výměře 14 m2 – Mgr. Haně Olšiakové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/32 - zahrada ve  výměře  88 m2 – manželům Václavu a Jarmile Dobrovolným (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/33 - zahrada ve výměře  75 m2 – Milošovi Sedláčkovi, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost.komunikace–nově p.č. 2469/34 - zahrada ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/35 - zahrada ve výměře 15  m2 – Leošovi Zichovi, bytem ZR 5

 

2.  dle GP pro rozdělení pozemku č. 3143-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/38 - zahrada ve výměře  127 m2 – Zdeňce Chroustové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/37 - zahrada ve výměře 34 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Radaně Křesťanovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 33 m2 – Ing. Jiřímu Moučkovi – podíl ½, JUDr. Iloně Moučkové – podíl ¼, Jiřímu Moučkovi – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 34 m2 – manželům Jiřímu Mackovi – podíl ½  a Zdeňce Mackové – podíl ½ , bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/36 - zahrada ve výměře  35 m2 – Zdeňku Jaškovi, bytem ZR 5

 

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3144-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a“ ve výměře 17 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5

za

- část p.č. 2446 – zahrada - díl „d“ ve výměře 2 m2 ze spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - nově p.č. 2469/39 - zahrada ve výměře 26 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM),  bytem ZR 5

za

- část p.č. 2317/2 –zahrada - nově p.č. 2317/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4m2 z vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

4. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3156-95/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „d“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a  manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

za

-  p.č. 2784/2 –ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 24 m2 ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

odprodej

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „c“ ve výměře 9  m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou - manželům Aloisovi a Marii Havelkovým(SJM),bytem ZR5

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a+b“ ve výměře 16 m2 z vlastnictví  Města Žďár n. S.–manželům Františku a Věře Lemperovým(SJM),bytem ZR5

 

5. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3166-94/2010 z 19.10.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/40 – zahrada ve výměře 15 m2 – Mgr. Ivanu Vítkovi, bytem ZR 5

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3108-170/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4746/2 – zahrada ve výměře 22 m2 – manželům Stanislavu a Marii Bílkovým (SJM) – podíl ½ a Ing. Stanislavu Bílkovi – podíl ½, všichni bytem ZR 7

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3109-171/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4747 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4747/2 – zahrada ve výměře 27m2 – Leoně Strachové, bytem ZR 7

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3110-172/2010 z 12.8.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 24 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4556 - zahrada – díl „d“ ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4469/1 - ost. pl., ,jiná plocha ve výměře 13 m2 – manželům Bedřichu a Vladimíře Götzovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „c“ ve výměře 46 m2 – manželům Jaroslavu a Jaroslavě Slonkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 52 m2 – Patrikovi Němcovi, bytem ZR 7

 

10. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3112-174/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „c“ ve výměře 131 m2 – Beátě Rajské, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – nově p.č. 4669/56 - zahrada ve výměře 12 m2 – Liborovi Coufalovi – spoluvl. podíl ¾, Ivě Coufalové, spoluvl. podíl ¼, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 35 m2 – manželům Miroslavu a Ludmile Čapkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 47 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Marie Endrlových(SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4522 - zast. plocha – díl „d“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví manželů Karla a Marie Endrlových(SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

11. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3113-175/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 35 m2 - manželům Janu a Ing. Ludmile Duchkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 21 m2 – Marii Janů – podíl ½, Ing. Milanovi Janů – podíl ¼  a Ivo Janů – podíl ¼ , všichni bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4874 - zahrada – díl „g+h“ ve výměře 32 m2 z vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

12. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3126-176/2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – nově p.č. 4669/59 - zahrada ve výměře 27 m2 – manželům Lubomíru a Evě Michálkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „e“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jitce Dvořákovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „d“ ve výměře 3 m2 – manželům Janovi a Aleně Levých (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „c“ ve výměře 3 m2 – manželům Pavlovi a Jiřině Kovandovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 2 m2 – Jaroslavu Jůzlovi,  bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – nově p.č. 4669/58 - zahrada ve výměře 3 m2 – z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4509 - zahrada – díl „g“ ve výměře 4 m2 a část p. č. 4508 – zast. plocha – díl „f“ ve výměře 1 m2 – nově p.č. 4509/2 ve výměře 5 m2 z vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

 

13. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3127-177/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 5 m2 – Růženě Jurnečkové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 4 m2 – manželům Janovi a Marii Dusíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „c“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Jarmile Zeleným (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „d“ ve výměře 28 m2 – manželům Josefu a Jaroslavě Kasíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „i“ ve výměře 3 m2 – manželům Václavu a Marii Ďáskovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – nově p.č. 4669/60 - zahrada ve výměře 4 m2 – Anetě Nahodilové – podíl ½, bytem ZR 7 a Evě Lukešové – podíl ½, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „k“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jaroslavě Kafkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – manželům Jaromíru a Miloslavě Roštokovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „m“ ve výměře 3 m2 – manželům Lubošovi a Věře Křížovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „n“ ve výměře 3 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Mgr. Anně Málkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „e+h“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7

 za

- část p.č. 4471, zahrada – díl „g“ ve výměře 1 m2 -  z vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár n. Sázavou  

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č 3128-178/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „a“ ve výměře 29 m2 – manželům Vladimíru a Stanislavě Závorkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4701/2 - zahrada ve výměře 29m2 – Milanu Sýkorovi, bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 a části p.č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 4746 - ost. pl., ost. komunikace – díl „e“ ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4731 - zahrada – díl „j“ ve výměře 36 m2  a díl „n“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“ ve výměře 32 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Jiřího a MUDr. Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4733 - zahrada – díl „k“ ve výměře 21 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Jiřího a MUDr. Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

- Všechny tyto převody se uskuteční za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2.

 

15.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 č.j. 19/2010/OP/6 v bodě a) 13. nabytí do vlastnictví města pozemku p.č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových (SJM), bytem ZR 5 s tím, že nově je po vypořádání dědictví schvalováno nabytí z vlastnictví p. Jana Daňka, bytem ZR 5 (podíl ½) a pí Jarmily Čejkové, bytem ZR 5 (podíl ½).

 

16. Zastupitelstvo města po projednání ruší níže uvedené usnesení ZM č. 21 ze dne 24. 6. 2010 č.j. 21/2010/OP/10 – bod i) 2. ve věci směny pozemků a to:

- p.č. 2784/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 23 m2

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl 3/4) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl 1/4), všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za

- část p.č. 2712/1   – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30 m2

- ze spoluvlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem ZR 5

- vše v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra směňovaného pozemku – části p. č. 2712/1 bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem majetkoprávního vypořádání v sídlišti Vysočany – pozemek zastavěný komunikací za část pozemku již dlouhodobě pronajatého u RD č.p. 1240 ZR 5

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Toto usnesení se ruší.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0

 

b) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle GP č. 3072-24/2010 ze dne 4. 6. 2010 a návrhu GP č. 3167-47/2010 - části p. č. 9521/2 – louka nově p. č. 9521/15 ve výměře 124 m2 v budoucím vlastnictví firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná (v současnosti vlastník ARROW International CR, a. s. se sídlem Pražská třída 209/182, Hradec Králové – Plačice) za část p. č. 9518 nově p. č. 9518/5 – orná ve výměře cca 124 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování vedení inž. sítí pro připojení budoucího provozního areálu společnosti VHS Bohemia, a. s. v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 na pozemku p. č. 9518 a 9519/1 – vše v k. ú. Město Žďár. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 9521/15 -  orná a p. č. 9518/5 – orná v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 7,-- Kč/m2.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 25.2.2010 v souvislosti s upřesněním výměr převáděných pozemků:

- odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00  Brno-Lesná a to části p. č. 9518 – orná půda nově p. č. 9518/6 – orná půda ve výměře cca 1 432 m2 a části p. č. 9519/1 – orná půda ve výměře 4 214 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 12. 2012.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno  nejpozději do 31. 12. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši:

p.č. 9519/1 o výměře 4 036 m2 (pozemek pro stavbu) 400,-- Kč/m2

p.č. 9519/1 o výměře 178 m2 (nezastavitelná část, ochranné pásmo plynovodu, VVN) 250,--Kč/m2

p.č. 9518/6 o výměře cca 1 432 m2 (pozemek dotčený komunikačním připojením) 300,--Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 24. 6. 2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Mgr. Romana Boučka, bytem ZR 5 a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ZM ze dne 24. 6. 2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jakuba Zemana, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy a Lucie Zemanové (SJM), bytem ZR 3 a to p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1663 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- Shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1663 na p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou do 30. 6. 2010 se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN.

- Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Prodej pozemku bude realizován až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na přestavbu stávajícího objektu čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Částečná revokace se schvaluje tak, že shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1663 na p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN do 31. 12. 2010.

- Pravomocné stavební povolení na změnu užívání stavby musí být vydáno nejpozději do 30. 9. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- V případě, že pravomocné stavební povolení na změnu užívání předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0

 

e) Provoz sportovišť

Zastupitelstvo města  schvaluje  Smlouvu o bezúplatném převodu, uzavřenou mezi městem a Sportis, příspěvkovou organizací v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0

 

f) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce, uzavřené dne 08.11.2005 mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o. s. Jungmannova 1496/10, 591 01  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 18, proti 5, zdržel se 2

 

2. Řešení příslušenství pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje následující postup při řešení úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby, které jsou s nájmem bytu spojené, nákladů řízení a poplatku z prodlení:

dlužník uhradil dlužné nájemné a náklady na služby s nájmem bytu spojené

dlužník uhradil případné náklady řízení, které město vynaložilo

dlužník uhradil poplatek z prodlení ve výši jeden a půl násobku dlužného nájmu a úhrady za služby

dlužník požádá radu města popřípadě zastupitelstvo města o odpuštění zbývající části pohledávky (tj. poplatku z prodlení)

o této žádosti rozhodne rada města nebo zastupitelstvo města v závislosti na výši pohledávky

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 1

 

3. Obecně závazná vyhláška č. 7/2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje OZV č. 7/2010, kterou se mění vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 1

 

4. Grantové programy 2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2011 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2011 - 400 tis. Kč

2. KULTURA 2011 - 500 tis. Kč

3. EDIČNÍ ČINNOST 2011 - 100 tis. Kč

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2011 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

4. SPORT 2011 - 3 200 tis. Kč

s úpravou podmínek.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0

 

5. Spádové obvody ZŠ

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 6/2010 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0

 

6. Rozpočtová opatření č. 7

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0

 

7. Rozpočet města na rok 2011

Zastupitelstvo schvaluje přesun položky návrhu rozpočtu na rok 2011 číslo 22.3319 – Modré dny ve výši 50 tis. Kč do položky č. 4.6399 – Rezerva.

Hlasování: Pro 12, proti 10, zdržel se 3 - NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011

- bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2011 – 2015

- bere na vědomí rozpočtový investiční výhled na roky 2011 – 2014

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0

 

8. Žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh p. Romana Lojka na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 2

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh p. Víta Sošky na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0

 

9. Rozšíření Regionálního muzea města ZR – schválení předfinancování stavby

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí projekt stavby Stavební úpravy objektu č. p. 329 a schvaluje předfinancování akce „Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru n. S.“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 10,2 mil. Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 3

 

10. Postup přípravy stavby „Revitalizace a rozšíření společ. relax. centra – krytý bazén“

Zastupitelstvo města bere na vědomí ústní zprávu o postupu přípravy stavby „Revitalizace a rozšíření společ. relax. centra – krytý bazén“.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0

 

11. Smlouva o provozu sportovišť

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu, uzavřenou mezi TJ Žďár nad Sázavou a SPORTIS příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 1

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

MUDr. Radek Černý v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města