Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 7. 3. 2014
konaného dne 6. března 2014 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 6. března 2014 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou 

audiozáznam ve formátu MP3

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 24

Omluveni:

Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý, Vratislav Knoflíček

Schválený program 20. zasedání zastupitelstva města:

 1. Rozpočtové opatření č.10/2013
 2. Finanční vypořádání města, rozpočtové opatření č. 1
 3. Rozpočtové opatření č. 2
 4. Směrnice o schvalování účetní závěrky
 5. Odměny ZM
 6. Osadní výbor Veselíčko
 7. Prevence kriminality města Žďár n.S.
 8. Zpráva o činnosti Městské policie Žďár n.S. a Policie ČR za rok 2013
 9. Návrh grantového programu Organizovaný sport 2014
 10. Majetkoprávní úkony
 11. Výjimka z regulativů – OS Klafar
 12. Změna člena finančního výboru
 13. Změna v orgánu Satt, a.s.
 14. Různé

 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:7-Hlasováno 6.3.2014 16:16:06
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (5):
František Eichler, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Rozpočtová opatření č.10/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:8-Hlasováno 6.3.2014 16:24:35
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (4):
František Eichler, JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

2. Rozpočtové opatření č.1/2014

Finanční vypořádání roku 2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2013 a rozpočtové opatření č.1/2014.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:9-Hlasováno 6.3.2014 16:29:43
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (4):
František Eichler, JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

3. Rozpočtové opatření č.2/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:10-Hlasováno 6.3.2014 16:53:58
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Karel Herold, Anna Janů
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

4. Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Směrnici k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:11-Hlasováno 6.3.2014 17:00:57
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

5. Odměny členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon člena zastupitelstva:

· Člen rady města - 2.190 Kč

· Předseda výboru ZM - 1.990 Kč

· Předseda komise RM - 1.990 Kč

· Člen výboru, komise - 1.650 Kč

· Člen ZM - 510 Kč

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:12-Hlasováno 6.3.2014 17:03:05
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

6. Osadní výbor Veselíčko

Zastupitelstvo města se usnáší, že o personálních otázkách týkajících se Osadního výboru Veselíčko bude hlasovat veřejně (pozn..Jednací řád ZM – čl.7 určuje u personálních záležitostí tajnou volbu).

Zastupitelstvo města po projednání:

· Odvolává ke dni 31.1.2014 na vlastní žádost členy Osadního výboru Veselíčko: p. Jaroslava Křídlo, Jaroslava Kulhánka, Otakara Ondráčka, Janu Michalovou.

· Určuje počet členů Osadního výboru Veselíčko: 5 členů

· Určuje za členy Osadního výboru Veselíčko: p. Romana Kalába, Jaroslava Blažíčka, Jiřího Šímu, Petra Michala, Miloše Brabce

· Volí předsedu Osadního výboru Veselíčko: pana Romana Kalába

· Vyslovuje poděkování za práci odcházejícím členům Osadního výboru Veselíčko

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:13-Hlasováno 6.3.2014 17:09:40
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
František Eichler
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

7. Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2014 ve výši 49 tis. Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s účastí města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2014 ve výši 50 tis.Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje účast města v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2014.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:14-Hlasováno 6.3.2014 17:13:07
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
František Eichler
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

8. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2013.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:15-Hlasováno 6.3.2014 17:21:11
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
František Eichler, Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

9. Grantový program Organizovaný sport 2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje grantový program ORGANIZOVANÝ SPORT 2014 a vyčlenění částky ve výši 1 mil.Kč na tento grantový program a to v souladu s platným statutem Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:16-Hlasováno 6.3.2014 17:35:03
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Ing. Tomáš Havlík, MUDr. Marie Košťálová, Jakub Pustina
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

10. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Jaroslava Prokeše,  ZR 2 a to p. č. 695/6 – orná půda ve výměře 3 m2 a p. č. 106/4 – orná půda ve výměře 2 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pod kulturní památkou ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - „Boží muka u Dolního hřbitova“, ul. Santiniho, ZR 2.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:17-Hlasováno 6.3.2014 18:07:04
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Jakub Pustina, Stanislav Růžička
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p.č. 9068 – orná půdadle GP č. 3663-113/2013 ze dne 30.10.2013, kde z původní parcely č. 9068 – orná půda byla nově oddělena p. č. 9068/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 611 m2 (vlastní komunikace) a dále navazující parcely (svah, krajnice) nově vzniklé p. č. 9068/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 449 m2, p. č. 9068/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 493 m2 a p. č. 9068/5 – ost. pl., silnice ve výměře 42 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a to části pův. p.č. 9069 – travní porost dle zhotoveného GP č. 3721-9/2014 ze dne 27. 1. 2014 nově p.č. 9069/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 270 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové,  ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové,  ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška,  Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku (části původní místní komunikace města k chatám v Krejdách) v rámci posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

- za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 132,41 Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:18-Hlasováno 6.3.2014 18:08:01
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle GP č. 3691-266/2013 ze dne 16.12.2013 pro rozdělení pozemků - částí pův. p. č. 8062 – orná půda nově oddělené p. č. 8062/2 – orná půda ve výměře 259 m2 a p. č. 8062/4 – orná půda ve výměře 54 m2 (celkem ve výměře 313 m2) ve vlastnictví Ing. Ivany Síbrtové, Jinonice, 158 00 Praha 13 - za část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části z pův. p.č. 8061 – orná půda nově oddělené p. č. 8061/2 – orná půda ve výměře 313 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i Ing. Ivany Síbrtové, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:19-Hlasováno 6.3.2014 18:08:46
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:20-Hlasováno 6.3.2014 18:09:18
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

e)

1. Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví pana Petra Koscielniaka, Polnička,  postavené na pozemku p.č. 6609, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) za kupní cenu ve výši 85.000,-- Kč.

2. Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví paní Zdenky Hrstkové, , Žďár nad Sázavou 4, postavené na pozemku p.č. 6598, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) za kupní cenu ve výši 80.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:21-Hlasováno 6.3.2014 18:12:29
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

f)

1. Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 16. 5. 2013 ve věci schváleného odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy QSR24h Czech s.r.o. se sídlem Sázavská 2429/6, ZR 3 a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 2 900 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování montážní haly s kancelářskými prostory (objekt zastavěná plocha cca 1 200 m2) se zaměřením na kontrolu kvality dílů v automobilovém průmyslu a kompletace dílů pro automobilový průmysl – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a firmou QSR24h Czech s.r.o. se sídlem Sázavská 2429/6, ZR 3 jako budoucím kupujícím ke dni 7. 3. 2014, předmětem které byl odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy QSR24h Czech s.r.o. se sídlem Sázavská 2429/6, ZR 3 a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 2 900 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za dohodnutou kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2, v předloženém znění – viz příloha č. 5.

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Celo invest s.r.o. se sídlem Kupecká 2461/13, Žďár n. Sáz. a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 3 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování objektu pro podnikání - montážní haly s kancelářskými prostory (objekt zastavěná plocha cca 1 200 m2) se zaměřením na kontrolu kvality dílů v automobilovém průmyslu a kompletace dílů pro automobilový průmysl

– za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:22-Hlasováno 6.3.2014 18:15:09
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

g) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení pozemku p.č. 2041/11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova školy č.p. 2037, na ulici U Klafárku ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a dále pozemku p.č. 2043/2 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 2043/3, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro obec Žďár nad Sázavou a k.ú. Město Žďár, ve vlastnictví společnosti International Education Center, s.r.o. se sídlem Rantířovská 4375/9, Jihlava, IČ 46992662.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:23-Hlasováno 6.3.2014 18:18:17
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

h) Zastupitelstvo města rozhodlo nabídnout dar rychlobruslařce Martině Sáblíkové za dlouhodobou významnou reprezentaci města Žďáru nad Sázavou a to pozemek pro stavbu rodinného domu v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:24-Hlasováno 6.3.2014 18:58:14
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Tomáš Havlík
Zdržel se (4):
Rostislav Dvořák, Anna Janů, MUDr. Marie Košťálová, Jakub Pustina
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

11. Výjimka z Regulativů – obytný soubor  Klafar

Zastupitelstvo města schvaluje udělení výjimky ze Závazných regulativů rodinných domů v lokalitě Klafar II pro pozemek parc.č.7999/4 v k.ú. Město Žďár, žadatelé PharmDr. Lucie Havlíčková, MBA a plk. Mgr. Pavel Kubiš.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:25-Hlasováno 6.3.2014 19:00:08
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Irena Pechová
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
František Eichler
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

12. Změna člena finančního výboru

1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že odvolání a volba člena finančního výboru se uskuteční veřejným hlasováním.

2. Zastupitelstvo města po dohodě odvolává pana Jakuba Pustinu z funkce člena finančního výboru a děkuje za jeho dosavadní práci ve výboru.

3. Zastupitelstvo města po projednání volí za člena finančního výboru pana Stanislava Růžičku.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:26-Hlasováno 6.3.2014 19:02:37
Pro (17):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, Anna Janů, Jakub Pustina, Stanislav Růžička
Nehlasoval(2):
František Eichler, Jaroslav Miklík
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

13. Změna v orgánech SATT, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí ukončení členství p. Františka Eichlera v dozorčí radě SATT, a.s. Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou z důvodu neslučitelnosti funkcí.

Zastupitelstvo města navrhuje za město Žďár nad Sázavou na člena dozorčí rady SATT, a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou pana Ing. Rudolfa Voráčka.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:27-Hlasováno 6.3.2014 19:04:19
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(2):
František Eichler, Jaroslav Miklík
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

14. Různé

Zastupitelstvo města ukládá radě města zvážit ve věci budovy Bílého lva uplatnění postupu v souladu se Zákonem o obcích § 58 odst. 2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:28-Hlasováno 6.3.2014 19:30:34
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Tomáš Havlík
Nehlasoval(2):
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Rudolf Voráček
Omluven (3):
Ing. Karel Straka, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý v. r.

Vratislav Knoflíček v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města