Finanční výbor 2014 - 2018

Finanční výbor je zřizován podle § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

 jméno a příjmení
předseda výboru: Ing. Dagmar Zvěřinová
tajemnice výboru: Ing. Alena Turinská
členové výboru: Mgr. Tomáš Augustýn
  Ing. Tomáš Havlík
  Ing. Karolína Klusáčková
  Matěj Kohout
  Ing. Martin Mrkos
  Ing. Aleš Růžička
  Ing. Oldřich Sedlák
  Ing. Věra Součková

 

>> Jednací řád finančního výboru

 

Zápisy ze zasedání: