10. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 12. 2015

zveřejněno: 10. 12. 2015
konané dne 17. 12. 2015

Program 10. zasedání s anotacemi

Zápis z 10. zasedání

Záznam z 10. zasedání

Zvukový záznam z 10. zasedání

Program: 

1. Pravidla oceňování osobností města Žďár nad Sázavou  mp3
2. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  mp3
3. Revokace usnesení zastupitelstva města  mp3
4. Veřejnoprávní smlouva s společností Santa-G, s. r. o.  mp3
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  mp3
6. Rozpočtová opatření č. 9  mp3
7. Návrh rozpočtu města na rok 2016  mp3
8. Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory" z rozpočtu města  mp3
9. Různé

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.