11. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 1. 2016

zveřejněno: 21. 1. 2016
konané dne 28. 1. 2016

Program 11. zasedání s anotacemi

Zápis z 11. zasedání

Záznam z 11. zasedání

Zvukový záznam z 11. zasedání

Program: 

1. Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád města  mp3
2. Majetkoprávní jednání  mp3
3. Veřejnoprávní smlouvy, dotační program Obnova kulturních památek  mp3
4. Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  mp3
5. Různé  mp3

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.