12. zasedání zastupitelstva města konané dne 25. 2. 2016

zveřejněno: 18. 2. 2016
konané dne 25. 2. 2016

Program 12. zasedání s anotacemi

Zápis z 12. zasedání

Záznam z 12. zasedání

Zvukový záznam z 12. zasedání

Program: 

1. Majetkoprávní jednání  mp3
2. Návrh kontrolního výboru  mp3
3. Dotační program SPORT 2016 - veřejnoprávní smlouvy  mp3
4. Dotační program pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb – veřejnoprávní smlouvy  mp3
5. Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  mp3
6. Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina  mp3
7. Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů  mp3
8. Různé  mp3

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.