13. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 3. 2016

zveřejněno: 24. 3. 2016
konané dne 31. 3. 2016

Program 13. zasedání s anotacemi 

Zápis z 13. zasedání

Záznam z 13. zasedání

Zvukový záznam z 13. zasedání

Program: 

1. Participativní rozpočet  mp3
2. Dotační program KULTURA 2016 - Veřejnoprávní smlouvy  mp3
3. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2016 - Veřejnoprávní smlouvy  mp3
4. Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 - Veřejnoprávní smlouvy  mp3
5. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže kraje Vysočina  mp3
6. Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou  mp3
7. Majetkoprávní jednání  mp3
8. Program prevence kriminality 2016  mp3
9. Zpráva o činnosti Městské policie Žďár n. S. a Policie ČR za rok 2015  mp3
10. Veřejnoprávní smlouvy – dotace  mp3
11.  Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016  mp3
12.  Rozpočtové opatření č. 2/2016  mp3
13.  Odměny neuvolněným členům ZM  mp3
14. Změna člena kontrolního výboru  mp3
15. Volba člena dozorčí rady SATT a.s.  mp3
16. Různé mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.