14. zasedání zastupitelstva města konané dne 12. 5. 2016

zveřejněno: 5. 5. 2016
konané dne 12. 5. 2016

Program 14. zasedání s anotacemi 

Zápis ze 14. zasedání

Záznam ze 14. zasedání

Zvukový záznam ze 14. zasedání

Program: 

1. Veřejnoprávní smlouva - Svaz českých filatelistů  mp3
2. Udělení ocenění města Žďár n.S.  mp3
3. Veřejnoprávní smlouva - Spolek SE.S.TA  mp3
4. Účetní závěrka města Žďár n.S. za rok 2015  mp3
5. Rozpočtové opatření č. 3/2016  Dodatek  mp3
6. Vyhlášení dotačního programu Podpora prorodinné politiky  mp3
7. Majetkoprávní jednání  mp3
8. Inventarizace za rok 2015 - vyřazení majetku a odpis pohledávek  mp3
9. Návrh na vydání ÚP města Žďár n.S. opatřením obecné povahy  mp3
10. Různé  mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.