15. zasedání zastupitelstva města konané dne 23. 6. 2016

zveřejněno: 16. 6. 2016
konané dne 23. 6. 2016

Program 15. zasedání s anotacemi 

Zápis z 15. zasedání

Záznam z 15. zasedání

Zvukový záznam z 15. zasedání

Program: 

1. Závěrečná zpráva UNESCO  mp3
2. Dodatek zřizovací listiny PO MŠ  mp3
3. Přijetí finančních darů Kraje Vysočina na rok 2016  mp3
4. Majetkoprávní jednání  mp3
5. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů  mp3
6. Závěrečný účet města za rok 2015  mp3
7.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638  mp3

8. Rozpočtové opatření č. 4/2016  dodatek  mp3
9. Dodatky veřejnoprávních smluv  mp3
10. Obecně závazná vyhláška města Žďár n.S. č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládá se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou  mp3
11. Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopis  mp3
12. Změna člena Osadního výboru Veselíčko  mp3
13. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko  mp3
14. Memorandum o spolupráci Národní geopark Železné hory  mp3
15. Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou  mp3
16.

Různé  mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.