16. zasedání zastupitelstva města konané dne 8. 9. 2016

zveřejněno: 1. 9. 2016
konané dne 8. 9. 2016

Program 16. zasedání s anotacemi

Zápis z 16. zasedání

Záznam z 16. zasedání

Zvukový záznam z 16. zasedání

Program: 

1. Majetkoprávní jednání  mp3
2. Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ul. Hrnčířská  mp3
3. Vyhodnocení dotačního programu  mp3
4. Rozpočtové opatření č. 5/2016  mp3
5. Partnerská smlouva s německým partnerským městem Schmölln  mp3
6. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“   mp3
7. Žádosti o změnu č. 4  územního plánu města za  období 1 – 8 /2016  mp3
8. Návrh na vydání ÚP města Žďáru n. S. opatřením obecné povahy  mp3
9. Strategie rozvoje města  mp3
10. Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou  mp3
11. Seznámení se stížnostmi a peticemi  mp3
12. Různé:  mp3

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 22. 6. 2016

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne  6. 9. 2016

 Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.