17. zasedání zastupitelstva města konané dne 10. 11. 2016

zveřejněno: 3. 11. 2016
konané dne 10. 11. 2016

Program 17. zasedání s anotacemi

Zápis ze 17. zasedání

Záznam ze 17. zasedání

Zvukový záznam ze 17. zasedání

Program:

1. Rezignace členů OV Stržanov, návrh nových členů  mp3
2. Dotační programy pro sociální oblast  mp3
3. Pověření PO Sociální služby  mp3
4. Komunitní plán Sociálních služeb  mp3
5. Rozpočtové opatření č. 6/2016  mp3
6. Návrh na zhodnocení finančních prostředků  mp3
7. Majetkoprávní jednání  mp3
8. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II – C1- ul. Hrnčířská  mp3
9. Návrh zapojení města Žďáru n. S. do MA21  mp3
10. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017  mp3
11. Různé  mp3

 Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.