18. zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2016

zveřejněno: 8. 12. 2016
konané dne 15. 12. 2016

Program 18. zasedání s anotacemi

Zápis z 18. zasedání

Záznam z 18. zasedání

Zvukový záznam ze 18. zasedání

Program:

1. Strategický plán sociálního začleňování  mp3
2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016  mp3
3. Návrh rozpočtu města na rok 2017  mp3
4. Darovací smlouva - Nemocnice Nové Město na Moravě  mp3
5. Dodatek veřejnoprávní smlouvy  mp3
6. Majetkoprávní jednání  mp3
7. Rozpočtové opatření č. 7/2016  mp3
8. Různé  mp3

 Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.