19. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. 1. 2017

zveřejněno: 19. 1. 2017
konané dne 26. 1. 2017

Program 19. zasedání s anotacemi

Zápis z 19. zasedání

Záznam z 19. zasedání

Zvukový záznam z 19. zasedání

Program:

1. Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb", včetně VPS  mp3
2. Majetkoprávní jednání  mp3
3. Odměny členům zastupitelstva města  mp3
4. Vzor veřejnoprávní smlouvy  mp3
5. Různé  mp3

 Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.