20. zasedání zastupitelstva města konané dne 23. 3. 2017

zveřejněno: 16. 3. 2017
konané dne 23. 3. 2017

Program 20. zasedání s anotacemi

Zápis z 20. zasedání

Záznam z 20. zasedání

Zvukový záznam z 20. zasedání

Program:

  Slib nového člena zastupitelstva města
1. Prevence kriminality města  mp3
2. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016  mp3
3. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2017  mp3
4. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2017  mp3
5. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017  mp3
6. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017  mp3
7. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol  mp3
8. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou  mp3
9. Veřejnoprávní smlouvy – dotace  mp3
10. Projektová žádost na naplňování MPI  mp3
11. Projektová žádost na podporu činnosti asistentů prevence kriminality  mp3
12. Projektová žádost na vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního bydlení  mp3
13. Revize Strategického plánu sociálního začleňování  mp3
14. Koncepce města Žďáru n. S. pro oblast závislostí  mp3
15. Plán odpadového hospodářství města Žďár n. S.  mp3
16. Majetkoprávní jednání  mp3
17. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích  mp3
18. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti  mp3
19. Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek  mp3
20. Změna územního plánu města Žďár n. S. - schválení pořízení  mp3
21. Žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu města za období 9/2016 – 2/2017  mp3
22. ČOV Žďár n. S. – příprava modernizace a intenzifikace  mp3
23. Finanční vypořádání 2016 – rozpočtové opatření č. 1/2017  mp3
24. Rozpočtové opatření č. 2/2017  dodatek  mp3
25. Úvěr 2017  mp3
26. Zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků  mp3
27. Participativní rozpočet  mp3
28. MA 21 – ustanovení odpovědného politika  mp3
29. Různé  mp3

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.