21. zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 5. 2017

zveřejněno: 11. 5. 2017
konané dne 18. 5. 2017

Program 21. zasedání s anotacemi

Zápis z 21. zasedání

Záznam z 21. zasedání

Zvukový záznam z 21. zasedání

Program:

1. Vyhodnocení dotačního programu  mp3
2. Rozpočtové opatření č. 3  mp3
3. Žádost o změnu PRVKUK Žďár n. S., Radonín  mp3
4. Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen" – návrh na zrušení  mp3
5. Rezignace člena Finančního výboru, volba nového člena Finančního výboru  mp3
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřej. prostranstvích  mp3
7. Majetkoprávní jednání  mp3
8. Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou  mp3
9. Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina  mp3
10. Změna členů kontrolního výboru  mp3
11. Různé  mp3

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.