22. zasedání zastupitelstva města konané dne 22. 6. 2017

zveřejněno: 15. 6. 2017
konané dne 22. 6. 2017

Program 22. zasedání s anotacemi

Zápis z 22. zasedání

Záznam z 22. zasedání

Zvukový záznam z 22. zasedání

Program:

1. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2016  mp3
2. Závěrečný účet města Žďár n. S. za rok 2016, přezkoumání hospodaření za rok 2016  mp3
3. Majetkoprávní jednání  mp3
4. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III  mp3
5. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská  mp3
6. Názvy ulic - Klafar III, C 2  mp3
7. Revitalizace sportovní zóny - dotace  mp3
8. Finanční dary Kraje Vysočina mp3
9. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  mp3
10. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO  mp3
11. Rozpočtové opatření č. 4  dodatek  mp3
12. Různé  mp3

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.