23. zasedání zastupitelstva města konané dne 7. 9. 2017

zveřejněno: 31. 8. 2017
konané dne 7. 9. 2017

Program 23. zasedání s anotacemi

Zápis z 23. zasedání

Záznam z 23. zasedání

Zvukový záznam z 23. zasedání

Program:

1. Slib nového člena zastupitelstva města  mp3
2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů  mp3
3. Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě  mp3
4. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb  mp3
5. Majetkoprávní jednání  mp3
6. Nabídka partnerství s městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny  mp3
7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místních poplatcích  mp3
8. Rozpočtové opatření č. 6/2017  mp3
9. Různé  mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.