24. zasedání zastupitelstva města konané dne 2. 11. 2017

zveřejněno: 26. 10. 2017
konané dne 2. 11. 2017

Program 24. zasedání s anotacemi

Zápis z 24. zasedání

Záznam z 24. zasedání

Zvukový záznam z 24. zasedání

Program:

1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města  mp3
2. Návrh na udělení čestného občanství město Žďár n. S.  mp3
3. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro r. 2018  mp3
4. Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru  mp3
5. Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru  mp3
6. Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů  mp3
7. Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad  mp3
8. MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018  mp3
9. Darovací smlouva – nemocnice  mp3
10. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018  mp3
11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích  mp3
12. Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen - zrušení  mp3
13. Žádost Římskokatolické farnosti Žďár n.S. II  mp3
14. Průmyslová zóna Jamská II – příprava  mp3
15. Majetkoprávní jednání  mp3
16. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018  mp3
17. Rozšíření účelu poskytnutého úvěru  mp3
18. Rozpočtové opatření č. 7  mp3
19. Různé  mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.