26. zasedání zastupitelstva města konané dne 8. 2. 2018

zveřejněno: 1. 2. 2018
konané dne 8. 2. 2018

Program 26. zasedání s anotacemi

Zápis z 26. zasedání

Záznam z 26. zasedání

Zvukový záznam z 26. zasedání

Program:

1. Majetkoprávní jednání  mp3
2. Prodej pozemků pro řadové RD  mp3
3. Volba přísedících na volební období 2018-2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou  mp3
4. Žádost o změnu územního plánu města  mp3
5. Program obnovy kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení  mp3
6. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  mp3
7. Různé  mp3

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města