27. zasedání zastupitelstva města konané dne 22. 3. 2018

zveřejněno: 15. 3. 2018
konané dne 22. 3. 2018

Program 27. zasedání s anotacemi

Zápis z 27. zasedání

Záznam z 27. zasedání

Zvukový záznam z 27. zasedání

Program:

1. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst  mp3
2. Vyhodnocení DP Sportoviště 2018  mp3
3. Vyhodnocení DP Sport 2018  mp3
4. Vyhodnocení DP Kultura 2018  mp3
5. Vyhodnocení DP Organizovaný sport dospělých 2018  mp3
6.

Finanční vypořádání r. 2017 - rozpočtové opatření č. 1  mp3

7.

Rozpočtové opatření č. 2  mp3

8. Návrh na vyhlášení DP 2018 mp3
9. Udělení ocenění města Žďár n. S. mp3
10. Majetkoprávní jednání  mp3
11. Prevence kriminality města  mp3
12.

Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2017  mp3

13. Doplnění Místního plánu inkluze  mp3
14. Participativní rozpočet  mp3
15. Rezignace členů Osadního výboru Stržanov  mp3
16. Různé  mp3

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.