28. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 5. 2018

zveřejněno: 10. 5. 2018
konané dne 17. 5. 2018

Program 28. zasedání s anotacemi

Zápis z 28. zasedání

Záznam z 28. zasedání

Zvukový záznam z 28. zasedání

Program:

1. OZV č. 2/2018 o místních poplatcích  mp3
2. Vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  mp3
3. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě   mp3
4. Vyhodnocení dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb   mp3
5. Dotace Oblastní charta a Svaz důchodců ČR   mp3
6.

Majetkoprávní jednání   mp3

7.

Volba přísedící Okresního soudu Žďár n. S.   mp3

8. Rozpočtové opatření č. 3/2018   dodatek   mp3
9. Různé  mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.