29. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. 6. 2018

zveřejněno: 14. 6. 2018
konané dne 21. 6. 2018

Program 29. zasedání s anotacemi

Zápis z 29. zasedání

Záznam z 29. zasedání

Zvukový záznam z 29. zasedání

Program:

1. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO  mp3
2. Finanční dar pro město CHUST  mp3
3. Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018  mp3
4. Majetkoprávní jednání  mp3
5. Volba přísedící Okresního soudu ve Žďár n.S.  mp3
6.

Centrum sociálních služeb Žďár n. S.  mp3

7.

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017. Přezkoumání hospodaření města za rok 2017  mp3

8. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2017  mp3
9. Zhodnocení finančních prostředků 05/2017 - 05/2018  mp3
10. Rozpočtové opatření č. 4/2018   dodatek  mp3
11. Stanovení počtu členů zastupitelstva města  mp3
12. Doplnění VPS k zadávání veřejných zakázek pro svazek obcí Subregion Velké Dářko a obec Škrdlovice  mp3
13. Různé  mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.