30. zasedání zastupitelstva města konané dne 6. 9. 2018

zveřejněno: 30. 8. 2018
konané dne 6. 9. 2018

Program 30. zasedání s anotacemi

Zápis z 30. zasedání

Záznam z 30. zasedání

Zvukový záznam z 30. zasedání

Program:

1. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a architektonicky cenných staveb"  mp3
2. Změna č. 1 územního plánu ZR - schválení pořízení  mp3
3. Změna č. 1 územního plánu ZR - částečná revokace usnesení  mp3
4. Strategie Centrum  mp3
5. Aktualizace Strategie rozvoje  mp3
6.

Majetkoprávní jednání  mp3

7.

Dodatek ke Zřizovací listině Regionálního muzea  mp3

8. Dohoda o vzájemné spolupráci  mp3
9. Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc  mp3
10. Návratná finanční výpomoc  mp3
11. Rozpočtové opatření č.5/2018  mp3
12. Různé  mp3


Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.