9. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. 11. 2015

zveřejněno: 19. 11. 2015
konané dne 26. 11. 2015

Program 9. zasedání s anotacemi

Zápis z 9. zasedání

Záznam z 9. zasedání

Zvukový záznam z 9. zasedání

Program: 

1. Rozpočtová opatření č. 8  dodatek  mp3
2. Majetkoprávní jednání  mp3
3. Změna Zásad transparentnosti města Žďáru nad Sázavou  mp3
4. Dotační programy r. 2016  mp3
5. Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ ve Žďáře nad Sázavou  mp3
6. Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka"  mp3
7.

Různé  mp3

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.