Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 23. 12. 2015
konaného dne 17. 12. 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

27

 

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Lucie Zemanová, Ing. Zdeněk Štursa

 

Schválený program 10. zasedání zastupitelstva města

 1. Pravidla oceňování osobností města  Žďár nad Sázavou
 2. Veřejnoprávní smlouva se spolkem  SE.S.TA
 3. Revokace usnesení zastupitelstva města
 4. Veřejnoprávní smlouva se společností Santa-G, s. r. o.
 5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Rozpočtová opatření č. 9
 7. Návrh rozpočtu města na rok 2016
 8. Pravidla tvorby a čerpání položky osadní výbory z rozpočtu města
 9. Různé
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:336-Hlasováno 17.12.2015 16:20:06
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 10/2015/ŠKS/7

Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:337-Hlasováno 17.12.2015 16:27:22
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

2. Usn. 10/2015/ŠKS(5

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 9 – Dejvice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:338-Hlasováno 17.12.2015 16:29:13
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

3. Usn. 10/2015/ŠKS/6

Revokace usnesení zastupitelstva města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 1. 2015 č. j. 9/2015/ŠKS/5 s tím, že z uvedeného usnesení se vypouští dotační program pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 ve finančním objemu 1 790 tis. Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 s finančním objemem  1 790 tis. Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:339-Hlasováno 17.12.2015 16:31:23
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

4. Usn. 10/2015/KS/3

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na krytí ztráty  z provozu pohřebišť s f. Sedlák – Santa G, s. r. o., v upraveném znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:340-Hlasováno 17.12.2015 16:39:43
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 10/2015/KS/4

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:341-Hlasováno 17.12.2015 16:41:13
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 10/2015/OF/2

Rozpočtové opatření č. 9/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:342-Hlasováno 17.12.2015 16:43:02
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 10/2015/OF/1

Návrh rozpočtu na rok 2016

Zastupitelstvo města ukládá radě města zvážit placení poplatku za www.lepsimisto.cz a zabývat se systémem www.incity.cz.

 

Hlasování Pro 12, proti 6, zdrž. 9 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:343-Hlasováno 17.12.2015 17:51:55
Pro (12):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (6):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (9):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje rozpočet města na rok 2016
  • Bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:344-Hlasováno 17.12.2015 17:53:02
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 10/2015/Star/8

Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění, kdy se z článku 3, odst. 6 vypouští bod honoráře účinkujících.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:345-Hlasováno 17.12.2015 18:08:28
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Bc . Lucie Zemanová, v. r.

Ing. Zdeněk Štursa, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města