Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 19. 12. 2016
konaného dne 15. 12. 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluveni:

Šárka Vidergotová

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš, Ing. Zdeněk Štursa

 

Schválený program 18. zasedání zastupitelstva města :

 1. Strategický plán sociálního začleňování
 2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016
 3. Rozpočet města na rok 2017
 4. Darovací smlouva – Nemocnice Nové Město na Moravě
 5. Dodatek veřejnoprávní smlouvy
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Rozpočtové opatření č. 7/2016
 8. Různé
Hlasování: Pro 18, proti 5, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:501-Hlasováno 15.12.2016 16:17:06
Pro (18):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Zdržel se (3):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 18/2016/OS/3

Strategický plán sociálního začleňování

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:502-Hlasováno 15.12.2016 16:50:57
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 18/2016/KS/6

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:503-Hlasováno 15.12.2016 16:57:23
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 18/2016/OF/2

Rozpočet města na rok 2017

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě příznivého vývoje daňových příjmů nad rámec rozpočtu roku 2017 navrhla zastupitelstvu města  převod finančních prostředků až do výše 50 mil. Kč do Fondu správy finančních prostředků.

Hlasování: Pro 11, proti 4, zdrž. 11 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:504-Hlasováno 15.12.2016 18:01:20
Pro (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil
Zdržel se (11):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje rozpočet města na rok 2017
  • Schvaluje přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na krytí investičních akcí
  • Bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021.
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 11 detail hlasování skrýt
ID:505-Hlasováno 15.12.2016 18:01:51
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 18/2016/OS/4

Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:506-Hlasováno 15.12.2016 18:10:56
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 18/2016/OS/5

Dodatek veřejnoprávní smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:507-Hlasováno 15.12.2016 18:12:45
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 18/2016/OP/7

Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 6003, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2235 (objekt k bydlení) na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Palachova 2235/72, se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28296931  (dále jen bytové družstvo Palachova 2235/72), za kupní cenu v celkové výši 19.244.615 Kč. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Palachova 2235/72 jako kupujícím, a která bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Palachova 2235/72 jako budoucím kupujícím, v předloženém znění.                                                                 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:508-Hlasováno 15.12.2016 18:14:06
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. K.Stržanov,  a to dle GP č. 332-115/2016 ze dne 17. 10. 2016 části z pův. p. č. 170 – ost. plocha, ost. komunikace nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 170/2 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku po stavebních úpravách garáže u RD Stržanov na p. č. 168 a zahrady p. č. 169 vše v k. ú. Stržanov.
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP tj. 500 Kč/m2, celkem ve výši 25.000 Kč + DPH

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:509-Hlasováno 15.12.2016 18:14:40
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí A. V. Nosálovice, a to pozemku p. č. 5338 – trvalý travní porost ve výměře 1 102 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 716, obec Žďár nad Sázavou, v souvislosti s plánovanou výstavbou propojovací komunikace z Brněnské ulice na ulici Jamskou, ZR 1 – za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 380 Kč/m2, tj. celkem ve výši 418.760 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:510-Hlasováno 15.12.2016 18:16:55
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Jana Novotného, bytem Jeclovská 797, 588 22 Luka nad Jihlavou, a to části pozemku p. č. 8952 – orná půda v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1646, obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4207-134/2016 pro rozdělení pozemku z pův. pozemku p. č. 8952 – orná půda ve výměře 3 513 m2 nově odděleného pozemku p. č. 8952/2 – orná půda ve výměře 785 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem obnovení části městské cesty p. č. 8927 v k. ú. Město Žďár pro příjezd k chatám pod rybníkem Siglovec (směr Jámy) a rozšíření sjezdu pro větší vozidla a zemědělskou techniku
za kupní cenu obvyklou ve výši 160 Kč/m2 tj. celkem 125.600 Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:511-Hlasováno 15.12.2016 18:17:51
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

e) 1. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi panem Ing. L. S. Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/12, orná půda ve výměře 1 320 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2, v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje nabytí části pozemku p.č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2 a pozemků p. č. 8696 – orná půda ve výměře 126 m2 a p. č. 8701/5 – orná půda ve výměře 294 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L.S. Žďár nad Sázavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi p. Ing. L. S., Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2 a dále pozemků p. č. 8696 – orná půda ve výměře 126 m2 a p. č. 8701/5 – orná půda ve výměře 294 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí (dar) části pozemku p. č. 8937, orná půda v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4200-133/2016 z pův. p. č. 8937 – orná půda ve výměře 12 581 m2 nově odděleného pozemku p. č. 8937/2 – orná půda ve výměře 541 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví pana Ing. L. S.,  Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem vybudování cesty v lokalitě „Ve Smrčkách za tratí“.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:512-Hlasováno 15.12.2016 18:23:02
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 2016 jako pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, za účelem výstavby komunikace a RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:513-Hlasováno 15.12.2016 18:25:32
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 2016 jako pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 v k. ú. Město Žďár včetně na pozemku vybudované komunikace (včetně stavby dešťové kanalizace), z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, který bude zhodnocen o stavbu komunikace,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:514-Hlasováno 15.12.2016 18:26:08
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8323, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Ing. J. B., ZR 6, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6585 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 147.000 Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:515-Hlasováno 15.12.2016 18:26:43
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady, ze dne 13. 12. 2013 včetně Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2015, na prodej pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, uvedeného v čl. V. smlouvy, a to nově do 30. 4. 2017 – na základě žádosti společnosti POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:516-Hlasováno 15.12.2016 18:28:30
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 18/2016/OF/1

Rozpočtové opatření č. 7/2016

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:517-Hlasováno 15.12.2016 18:30:27
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Bc. Lucie Zemanová
Omluven (1):
Šárka Vidergotová
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

Ing. Zdeněk Štursa  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města