Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 25. 5. 2017
konaného dne 18. 5. 2017

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlastimil Forst, Ing. Petr Stoček

 

Hlasování o doplnění programu:

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu jednání o bod č. 2 – Městská hromadná doprava.                       

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 11 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:575-Hlasováno 18.5.2017 16:20:49
Pro (8):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (11):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Schválený program 21. zasedání zastupitelstva města

 1. Vyhodnocení dotačního programu
 2. Rozpočtové opatření č. 3           
 3. Žádost o změnu PRVKUK Žďár n. S., Radonín
 4. Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení     
 5. Rezignace  člena  Finančního výboru, volba nového člena Finančního výboru
 6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejném  prostranstvích
 7. Majetkoprávní jednání                                        
 8. Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou  
 9. Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina
 10. Změna členů kontrolního výboru                       
 11. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 19.04.2017
  Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 10.05.2017

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:576-Hlasováno 18.5.2017 16:21:20
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 21/2017/OS/1

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2.

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:577-Hlasováno 18.5.2017 16:28:20
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

2. Usn. 21/2017/OF/2

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.05 – Dotace MHD o 1.300 tis. Kč v rámci rozpočtových  opatření  č. 3/2017.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:578-Hlasováno 18.5.2017 17:15:35
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Bc. Ladislav Bárta
Zdržel se (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.18 Zastávky MHD Klafar o 3.000 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:579-Hlasováno 18.5.2017 17:16:01
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Bc. Ladislav Bárta
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Petr Stoček
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 361.11 – Streetpark o 3.040 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 7 detail hlasování skrýt
ID:580-Hlasováno 18.5.2017 17:16:26
Pro (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšeni  položky 363.07 – Projekty o 2.000 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017.

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:581-Hlasováno 18.5.2017 17:16:53
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Bc. Ladislav Bárta
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:582-Hlasováno 18.5.2017 17:17:30
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

3. Usn. 21/2017/ORUP/3

Žádost o změnu PRVK Kraje Vysočina, Žďár n. S., část Radonín

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh dílčí změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, jak jej předložila VAS a. s., divize Žďár n. S. týkající se změny trasy splaškové kanalizace od místní části Radonín do kanalizace v areálu a.s. ŽĎAS a na ČOV ŽĎAS Žďár n. S.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:583-Hlasováno 18.5.2017 17:21:13
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

4. Usn. 21/2017/ORÚP/4

Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- Podnět ke zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ a jeho změny č. 1 a ukládá odboru rozvoje a ÚP projednat zrušení regulačního plánu podle § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- Za určeného zastupitele Mgr. Zdeňka Navrátila. Pověřený zastupitel bude spolupracovat s pořizovatelem při projednání návrhu na zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:584-Hlasováno 18.5.2017 17:24:09
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

5. Usn. 21/2017/OF/5

Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru

Zastupitelstvo města po projednání:

1) Bere na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka Roseckého na člena finančního výboru a vyjadřuje mu poděkování za jeho dosavadní práci ve finančním výboru.
2) Rozhoduje, že volba nového člena finančního výboru se uskuteční veřejným hlasováním.
3) Volí za člena finančního výboru pana Matěje Kohouta.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:585-Hlasováno 18.5.2017 17:27:35
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

6. Usn. 21/2017/MP/6

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle předloženého návrhu s vypuštěním odstavce 2 článku 4 s tím, že název článku 4 nově zní „Rušení nočního klidu“.

Hlasování: Pro 12, proti 3, zdrž. 8 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:586-Hlasováno 18.5.2017 17:59:53
Pro (12):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (3):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Zdeněk Navrátil, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:587-Hlasováno 18.5.2017 18:00:22
Pro (18):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Petr Stoček
Zdržel se (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Roman Vorálek, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

7. Usn. 21/2017/OP/7

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů F. a L. P. (SJM), oba ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části pův. p. č. 193 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 4223-11/2017 ze dne 9. 3. 2017 z pův. pozemku p. č. 193 nově oddělen pozemek p. č. 193/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 5 m2v k.ú. Město Žďár – za účelem přístavby rodinného domu, zabránění vzniku stavební proluky a nevyužitelného území v rámci předprojektové přípravy k přístavbě RD na p. č. 190, 194/3 a 194/4 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1
- za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, tj. celkem 7.500 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:588-Hlasováno 18.5.2017 18:02:14
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům, a to p. č. 8975 – orná půda ve výměře 285 m2, p. č. 8980 – orná půda ve výměře 566 m2a p. č. 8996 - orná půda ve výměře 813 m2 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Ve Smrčkách“ v blízkosti železniční trati Krejdy - Mělkovice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3177 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pí MUDr. H. D. Ivančice (podíl id. 1/4) a pí V.H. Praha – Chodov (podíl id. 1/4) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem realizace výstavby stezky pro pěší a cyklisty Žďár nad Sázavou – Mělkovice
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (každý podíl ve výši id. 1/4), tj. za cenu ve výši 62.400 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:589-Hlasováno 18.5.2017 18:05:43
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a top. č. 9062 – orná půda ve výměře 7 035 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3338 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pí J. O. ZR 1 – za účelem přípravy vytvoření nové průmyslové zóny v lokalitě Jamská, ZR 1
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 2.462.250 Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:590-Hlasováno 18.5.2017 18:06:53
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

d) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý travní porost ve výměře 3 666 m2 a p. č. 637/4 – trvalý travní porost ve výměře 3 423 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 159 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pí H. L. Plzeň – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost

Hlasování: Pro 2, proti 17, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:591-Hlasováno 18.5.2017 18:34:10
Pro (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý travní porost ve výměře 3 666 m2 a p. č. 637/4 – trvalý travní porost ve výměře 3 423 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 159 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pí H. L.  Plzeň – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 2.481.150 Kč

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:592-Hlasováno 18.5.2017 18:34:36
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Karel Herold
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý travní porost ve výměře 2 928 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 29 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. T. L. Čistá u Litomyšle – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost

Hlasování: Pro 3, proti 14, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:593-Hlasováno 18.5.2017 18:35:29
Pro (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Petr Stoček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (6):
Bc. Ladislav Bárta, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý travní porost ve výměře 2 928 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 29 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. T. L.  Čistá u Litomyšle – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 1.024.800 Kč

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:594-Hlasováno 18.5.2017 18:35:54
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Karel Herold
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

f) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to p. č. 637/2 – trvalý travní porost ve výměře 750 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví manželů P. K. ZR 2 a L. K. , ZR 2 (každý v podílu id. 1/2), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 65 pro obec Žďár nad Sázavou, za pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 v k. ú. Zámek Žďár – v souvislosti s přípravou záměru města k využití dotčeného území částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost ve Žďáře nad Sázavou 2, a to zejména z důvodu potřeby sjednocování vlastnictví pozemků města.
Zastupitelstvo města ukládá odboru majetkoprávnímu MěÚ jednat s vlastníky pozemku o možnosti směny za jiný pozemek.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:595-Hlasováno 18.5.2017 18:40:24
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

g) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. J. L. ZR 4 (podíl id. 2/64) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem obnovy původních cest pro vycházkové trasy do přírody.

Hlasování: Pro 3, proti 14, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:596-Hlasováno 18.5.2017 18:41:30
Pro (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold
Proti (14):
Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (6):
Bc. Ladislav Bárta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. J. L. ZR 4 (podíl id. 2/64) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem obnovy původních cest pro vycházkové trasy do přírody
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (podíl ve výši id. 2/64), tj. za cenu ve výši 10.664 Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:597-Hlasováno 18.5.2017 18:42:00
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Karel Herold
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

h) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. RNDr. P. Š.,  Pacov (podíl id. 2/16) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za pozemek p. č. 256/3 – orná půda ve výměře 1 896 m2v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s navýšením spoluvlastnického podílu k pozemkům pro obnovu původních cest pro vycházkové trasy do přírody s tím, že v současné době není nutné nabytí dotčených pozemků do majetku města formou směny pozemků.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:598-Hlasováno 18.5.2017 18:43:32
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4212 – rybník ve výměře 5 542 m2a p. č. 4211 – trvalý travní porost ve výměře 47 m2  v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. J. G.,  ZR 6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 612 pro obec Žďár nad Sázavou – v souvislosti s přípravou zpracování komunikačního propojení z ulice Neumannova, ZR 4 do části Žďár nad Sázavou 7 (sídliště Vodojem) ve Žďáře nad Sázavou.
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP v celkové výši 503.010 Kč, tj. 90 Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:599-Hlasováno 18.5.2017 18:51:00
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Vladimír Novotný
Zdržel se (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

j) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí majetku - splaškové kanalizace a vodovodu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, po vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč (vše v celkové hodnotě 763.461 Kč).

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, a to v rámci převodu stavby po vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v celkové hodnotě 763.461 Kč).

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou po dokončení a převodu stavby „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v celkové hodnotě 763.461 Kč)
v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále veden na účtu 909.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:600-Hlasováno 18.5.2017 18:54:25
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

k) 1. Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje zrušení předkupního práva města k nemovitostem – pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p. č. 2043/3 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga, IČ: 48897094, se sídlem U Klafárku 1685, 591 01 Žďár nad Sázavou.

2. Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o předkupním právu k nemovitostem – pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p.č. 2043/3 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou na straně předkupníka a  Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga, IČ: 48897094, se sídlem U Klafárku 1685, 591 01 Žďár nad Sázavouna straně dlužníka, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 12, proti 4, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:601-Hlasováno 18.5.2017 19:32:17
Pro (12):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (7):
MUDr. Romana Bělohlávková, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Bc. Lucie Zemanová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (2):
Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

8. Usn. 21/2017/OP/8

Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:602-Hlasováno 18.5.2017 19:34:48
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (2):
Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

9. Usn. 21/2017/ŠKS/10

Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:603-Hlasováno 18.5.2017 19:37:58
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (2):
Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

10. Usn. 21/2017/MST/3

Změna členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města po projednání:

  1. Bere na vědomí rezignaci Ing. Martina Petra na člena kontrolního výboru s účinností od 1.5.2017 a pana Aleše Koutného na člena kontrolního výboru s účinností od 10.5.2017 a zároveň jim vyslovuje poděkování za jejich práci pro výbor.
  2. Rozhoduje, že volba členů kontrolního výboru se uskuteční veřejným hlasováním.
  3. Volí za člena kontrolního výboru pana Ing. Jaroslava Kovačku.
  4. Volí za člena kontrolního výboru pana Stanislava Růžičku.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:604-Hlasováno 18.5.2017 19:40:26
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (2):
Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlastimil Forst v. r.

Ing. Petr Stoček v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města