Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 9. 11. 2017
konaného dne 2. 11. 2017

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš, Ing. Rudolf Voráček

                                                                                 

Schválený program 24. zasedání zastupitelstva města

 1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města                     
 2. Návrh na udělení čestného občanství město Žďár n. S.           
 3. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro r. 2018                
 4. Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru
 5. Rezignace člena finančního výboru,volba nového člena finančního výboru
 6. Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů       
 7. Odpis pohledávek – místní poplatek za  komunální odpad
 8. MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018                      
 9. Darovací smlouva – nemocnice                                                
 10. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018           
 11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 12. Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen - zrušení
 13. Žádost  Římskokatolické farnosti Žďár n.S. II                           
 14. Průmyslová zóna Jamská II – příprava                                    
 15. Majetkoprávní jednání                                                                
 16. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018                                   
 17. Rozšíření účelu poskytnutého úvěru                                         
 18. Rozpočtové opatření č. 7                                                           
 19. Různé
  Pro informaci: Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 6.9.2017 a 4.10.2017.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:645-Hlasováno 2.11.2017 16:14:18
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 24/2017/OF/4

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:646-Hlasováno 2.11.2017 16:26:44
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

2. Usn. 24/2017/ŠKS/1

Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení čestného občanství paní Jaroslavě Doležalové za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:647-Hlasováno 2.11.2017 16:33:39
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

3. Usn. 24/2017/ŠKS/2

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních  programů pro rok 2018 v předloženém znění:

KULTURA 2018 - 850 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2018 - 290 tis. Kč
SPORT 2018 - 3 800 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018 - 800 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2018 - 1 600 tis. Kč

Hlasování: Pro 15, proti 2, zdrž. 7 detail hlasování skrýt
ID:648-Hlasováno 2.11.2017 17:12:58
Pro (15):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ludmila Řezníčková
Zdržel se (7):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

4. Usn. 24/2017/oPM/3

Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov a vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnosti v osadním výboru.

Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nových členů osadního výboru Stržanov bude hlasovat veřejně.

Zastupitelstvo města volí za členy osadního výboru Stržanov:

Paní Olgu Strašilovou – předsedkyni
Paní Petru Matulkovou
Pana Adama Jelínka
Paní Martinu Němcovou
Pana Milana Zicha

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:649-Hlasováno 2.11.2017 17:15:03
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(3):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

5. Usn. 24/2017/FV/8

Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Bere na vědomí rezignaci Mgr. Redy Ifraha na člena finančního výboru a vyjadřuje mu poděkování za jeho dosavadní práci ve finančním výboru.
  • Rozhoduje, že volba nového člena finančního výboru se uskuteční veřejným hlasováním

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:650-Hlasováno 2.11.2017 17:18:36
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

  • Volí za člena finančního výboru pana Mgr. Tomáše Augustýna

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:651-Hlasováno 2.11.2017 17:19:04
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Tomáš Augustýn
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

6. Usn. 24/2017/OKS/9

Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů

Zastupitelstvo města stahuje tento materiál z dnešního jednání zastupitelstva.

Hlasování: Pro 9, proti 10, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:652-Hlasováno 2.11.2017 18:11:00
Pro (9):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (4):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
Mgr. Roman Vorálek
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plánu vybudování a společném využívání překládacích stanic odpadu.

Zastupitelstvo města konstatuje, že je nutné vyřešit konsensus na společném nakládání s odpady a ukládá vedení města v těchto záležitostech jednat s okolními municipalitami.

Hlasování: Pro 10, proti 7, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:653-Hlasováno 2.11.2017 18:12:21
Pro (10):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (7):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ludmila Řezníčková, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (7):
Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 15, proti 6, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:654-Hlasováno 2.11.2017 18:12:47
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (6):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

7. Usn. 24/2017/OKS/10

Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z let 2005 – 2013 v celkové výši 2.454.045,20 Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:655-Hlasováno 2.11.2017 18:15:54
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

8. Usn. 24/2017/OKS/11

MHD úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí přípravu změn MHD s tím, že vypořádání připomínek doručených prostřednictvím pana zastupitele Herolda proběhne v rámci uvedených změn.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:656-Hlasováno 2.11.2017 18:41:24
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

9. Usn. 24/2017/OS/12

Darovací smlouva – nemocnice

Zastupitelstvo města ruší druhou větu usnesení č. 23/2017/OS/3 ze dne 7.9.2017 ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění“.

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:657-Hlasováno 2.11.2017 18:44:19
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

                 

10. Usn. 24/2017/OS/17

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018

Zastupitelstvo města vyhlašuje dotační programy:

  • Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018
  • Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:658-Hlasováno 2.11.2017 18:46:23
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

11. Usn. 24/2017/MP/13

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č.4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích v upraveném znění tak, že v článku 4 se vypouští odst. 2 a odst. 3 se nově označuje odst. 2.

Hlasování: Pro 11, proti 5, zdrž. 8 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:659-Hlasováno 2.11.2017 19:02:54
Pro (11):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (5):
MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:660-Hlasováno 2.11.2017 19:03:28
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (2):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

12. Usn. 24/2017/ORÚP/14

Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – zrušení

Zastupitelstvo města příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 71 odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 67 až § 69 stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, ruší Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ Žďár nad Sázavou včetně jeho změny č. 1. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:661-Hlasováno 2.11.2017 19:05:56
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

13. Usn. 24/2017/ORÚP/15

Žádost Římskokatolické farnosti Žďár n. S. II

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu použití dotace z programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ o realizaci osvětlení v interiéru poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře pro Římskokatolickou farnost Žďár nad Sázavou-II v roce 2017 a schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou číslo: RUP/VPS/3/2017 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:662-Hlasováno 2.11.2017 19:11:46
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

14. Usn. 24/2017/ORÚP/18

Průmyslová zóna Jamská II – příprava

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě průmyslové zóny Jamská II a schvaluje její přípravu včetně harmonogramu a alokace finančních prostředků ve Střednědobém rozpočtovém výhledu města.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:663-Hlasováno 2.11.2017 19:28:34
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Rostislav Dvořák
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

15. Usn. 24/2017/OP/16

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení:

Usnesení ZM ze dne 10. 11. 2016 ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1355 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1901 (objekt k bydlení), pozemku p. č. 1356 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1900 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1357 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1899 (objekt k bydlení) - vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Nástavba, družstvo, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále jen bytové družstvo Nástavba), za kupní cenu v celkové výši 7.073.985 Kč.

Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28294076, jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 24. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, jako budoucím kupujícím se doplňuje o dovětek: „v předloženém znění“.           

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:664-Hlasováno 2.11.2017 19:30:30
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi společností Sallerova výstavba – Invest I, k.s., IČ 25444867 se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a společností NewCo Immo CZ GmbH, id. č. HRB 510168, se sídlem In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, Spolková republika Německo a městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČ 295841, předmětem které je nabytí pozemku p. č. 5349/14, trvalý travní porost, ve výměře 179 m2 a částí pozemků  p. č. 5347, trvalý travní porost a pozemku p. č. 5345, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby propojovací komunikace Brněnská – Jamská, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:665-Hlasováno 2.11.2017 19:33:10
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, a to p. č. 9540 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 479 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8202, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití v souladu s územním plánem města částečně pro rozšíření podnikatelských aktivit v lokalitě průmyslové zóny Jamská a částečně pro výstavbu budoucí komunikace pro pěší, která zpřístupní průmyslovou zónu pro pěší z ul. Brněnská do ul. Jamská, ZR 1
- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem – cena obvyklá ve výši 148.000 Kč, tj. 309 Kč/m2 s připočtením nákladů spojených s prodejem

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:666-Hlasováno 2.11.2017 19:34:33
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 774/45 - orná půda ve výměře 3 554 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1226, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. P. D.  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem získání části zainvestovaných pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice U Křížku, ZR 3, zčásti pro realizaci pokračování komunikačního propojení v nově připravovaném území sídliště Klafar a zčásti pro získání pozemků v současné době nezainvestovaných pro zahrady a zastavěnou plochu pozemků určených pro budoucí výstavbu rodinných domů
– za kupní cenu ve výši 5.331.000 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:667-Hlasováno 2.11.2017 19:35:56
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).

Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 5. 2018 a změna termínu pro dokončení stavby se prodlužuje s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:668-Hlasováno 2.11.2017 19:44:10
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (3):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(1):
Bc. Lucie Zemanová
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

16. Usn. 24/2017/OF/5

Odměny členům zastupitelstva města od 1.1.2018

Zastupitelstvo města stanovuje odměnu neuvolněných členů zastupitelstva města dle návrhu II předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:669-Hlasováno 2.11.2017 19:50:21
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Petr Stoček
Zdržel se (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

17. Usn. 24/2017/OF/17

Rozšíření účelu poskytnutého úvěru

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu poskytnutého úvěru formou dodatku ke smlouvě o úvěru dle návrhu dodatku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:670-Hlasováno 2.11.2017 19:54:13
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

18. Usn. 24/2017/OF/6

Rozpočtové opatření č.7/2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:671-Hlasováno 2.11.2017 19:56:16
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

19. Různé

Zastupitel města Ing. Vladimír Novotný konstatoval v bodě Různé jeho chybné hlasování k bodu č. 6 -  Usn.24/2017/OKS/9 – Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů, kde hlasoval mylně PRO schválení návrhu usnesení ve znění:

„Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů ve  znění dle přílohy“.

namísto zamýšleného hlasování PROTI.

Hlasování o revokaci výše uvedeného usnesení ze strany Ing. Vladimíra Novotného nebylo požadováno.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

Ing. Rudolf Voráček v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města