Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 29. 3. 2018
konaného dne 22. 3. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluveni:

MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný

           

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová

 

Schválený program  27. zasedání zastupitelstva města

 1. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst
 2. Vyhodnocení DP Sportoviště 2018
 3. Vyhodnocení DP Sport 2018
 4. Vyhodnocení DP Kultura 2018
 5. Vyhodnocení DP Organizovaný sport dospělých 2018
 6. Finanční vypořádání r. 2017 – rozpočtové opatření č. 1
 7. Rozpočtové opatření č. 2
 8. Návrh na vyhlášení DP 2018
 9. Udělení ocenění města Žďár n. S.
 10. Majetkoprávní jednání
 11. Prevence kriminality města
 12. Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2017
 13. Doplnění místní plánu inkluze
 14. Participativní rozpočet
 15. Rezignace členů Osadního výboru Stržanov
 16. Různé
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:728-Hlasováno 22.3.2018 16:11:17
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn.27/2018/OKS/1

Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí „Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města“ zn.: 2017/ICP-669 ze dne 17.1.2018, doručené městu jménem České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:695-Hlasováno 22.3.2018 16:23:05
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

2. Usn.27/2018/ŠKS/2

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2018“ mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu „Sportoviště 2018“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:696-Hlasováno 22.3.2018 16:26:09
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

3. Usn.27/2018/ŠKS/3

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2018 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:697-Hlasováno 22.3.2018 16:29:24
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

4. Usn.27/2018/ŠKS/4

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:698-Hlasováno 22.3.2018 16:33:38
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

5. Usn.27/2018/ŠKS/5

Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:699-Hlasováno 22.3.2018 16:39:24
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

6. Usn.27/2018/OF/8

Finanční  vypořádání roku 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

  • Finanční vypořádání roku 2017
  • Rozpočtové opatření č. 1/2018
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:700-Hlasováno 22.3.2018 16:42:17
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (3):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

7. Usn.27/2018/OF/9

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje položku 361.11 – Dolní ComGate + sociální zařízení ve výši 5 mil. Kč v rozpočtovém opatření č. 2/2018.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:701-Hlasováno 22.3.2018 17:30:28
Pro (18):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, včetně dodatku, mimo položky 35.04 – Technické zhodnocení budovy – Arcticamed ve výši 400 tis. Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 14, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:702-Hlasováno 22.3.2018 17:32:21
Pro (5):
Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (5):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města schvaluje rezervaci finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč z Fondu správy finančních prostředků na velké investiční akce v dalších letech.

Hlasování: Pro 9, proti 11, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:703-Hlasováno 22.3.2018 17:33:06
Pro (9):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (11):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, včetně dodatku.

Hlasování: Pro 16, proti 2, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:704-Hlasováno 22.3.2018 17:33:38
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (6):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

8. Usn.27/2018/ŠKS/11

Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 2, v předloženém znění:

EDIČNÍ ČINNOST 2018                                                                           80 tis. Kč
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018                 80 tis. Kč

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:705-Hlasováno 22.3.2018 17:38:28
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

9. Usn.27/2018/ŠKS/6

Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:706-Hlasováno 22.3.2018 17:42:57
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

10. Usn.27/2018/OP/10

Majetkoprávní jednání

a)
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 10. 2015 na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví p. J. K., ZR  – podíl id. 1/2 a p. T.V., ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení, v předloženém znění.                                                                                                               

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, týkající se odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví p. J. K.,  ZR  – podíl id. 1/2 a p. T. V., ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s realizací stavby bytového domu v rámci změny využití objektu pro bydlení - za kupní cenu ve výši 271.800 Kč, tj. 900 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 328.878 Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:707-Hlasováno 22.3.2018 17:46:16
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (0):
Nehlasoval(6):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4071-18/2016 ze dne 30.3.2016, z pův. pozemku p. č. 9117/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „b“ ve výměře 29 m2 a dílu „c“ ve výměře 4 m2a dále z pův. p. č. 9117/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „a“ ve výměře 3 m2 (všechny tyto díly v celkové výměře 36 m2nově sloučeny do p. č. 9112/4 – orná půda ve vlastnictví p. Karáska) – vše v k. ú. Město Žďár, do vlastnictví p. V. K., Žďár nad Sázavou, č. evid. 72 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků a úpravy oplocení na pozemku p. č. 9112/4 u rekreačního objektu č. ev. 72 v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 21.600 Kč + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:708-Hlasováno 22.3.2018 17:48:07
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Zdeněk Navrátil, Bc. Lucie Zemanová
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plochave výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) do vlastnictví p. O.P., Řečice, 592 33 Radešínská Svratka - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v upraveném znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:709-Hlasováno 22.3.2018 17:50:39
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitostí dle návrhu GP č. 4317-4/2018 pro rozdělení pozemků a průběh zpřesněné hranice pozemků, a to:
- části p. č. 8061/2 – orná půda – díl „l“ ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví I. S., 158 00 Praha – Stodůlky do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - nově sloučen do p. č. 8061/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- části p. č. 8061/1 – orná půda – díl „j“ ve výměře 234 m2 nově sloučen do p. č. 8061/2 – orná půda a dále díl „k“ ve výměře 26 m2 nově sloučen do p. č. 8062/3 – orná půda
- části p. č. 8065/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace – nově p. č. 8065/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 36 m2
- části p. č. 8037/2 – orná půda – nově p. č. 8037/33 ve výměře 7 m2
- vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví  I. S., 158 00 Praha – Stodůlky
- části p. č. 8064/4 – orná půda – díl „g“ ve výměře 294 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – nově sloučen do p. č. 8066/6 – orná půda ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků tak, aby vznikly pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Barvířská a K Milířům v souladu s urbanistickou studií „Žďár n. S. – Starý dvůr“ v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:710-Hlasováno 22.3.2018 17:57:05
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Petr Stoček
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitostí - směnu pozemků, a to:
- p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů Z. B., ZR a J.B., ZR (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- výměnou za pozemky:
- p. č. 8052, orná půda ve výměře 69 m2v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města
a dle návrhu zhotoveného GP pro rozdělení pozemku číslo 4329-22/2018 takto:
 - od pozemku p. č. 8036/2 oddělen díl „a“ ve výměře 153 m2, od pozemku p. č. 8036/3 oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, od pozemku p. č. 8037/2 oddělen díl „c“ ve výměře 85 m2 a od pozemku p. č. 8043/2 oddělen díl „d“ ve výměře 176 m2 a všechny tyto oddělené díly byly sloučeny do pozemku p. č. 8036/7, orná půda ve výměře 427 m2 – dále od pozemku p. č. 8036/3 oddělen díl ve výměře 93 m2, který byl označen jako pozemek p. č. 8036/3, orná půda ve výměře 93 m2, vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů B. (SJM)
a dále dle návrhu zhotoveného GP pro rozdělení pozemku číslo 858-21/2018 takto:
- od pozemku p. č. 774/45 oddělen díl „r“ ve výměře 1 024 m2 a od pozemku p. č. 774/44 byl oddělen díl „s“ ve výměře 1 676 m2, a oba tyto oddělené díly byly sloučeny do pozemku p. č. 774/45, orná půda ve výměře 2 700 m2, vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů B. (SJM)
tzn., že město tedy převádí vlastnické právo k pozemku p. č. 8052, orná půda ve výměře 69 m2, k pozemku p. č. 8036/7, orná půda ve výměře 427 m2 a k pozemku p. č. 8036/3, orná půda ve výměře 93 m2, vše v k.ú. Město Žďár a dále k pozemku p. č. 774/45, orná půda ve výměře 2 700 m2v k. ú. Zámek Žďár (v celkové výměře 3 289 m2) manželům Z. B., ZR  a J. B.,  ZR , do jejich společného jmění manželů
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků v soukromém vlastnictví výměnou za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pro narovnání hranic stavebních parcel v souvislosti s vytvořením dalších stavebních míst pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.
Rozdíl ve výměře 2 593 m2 směňovaných pozemků bude uhrazen městem v souladu se znaleckým posudkem.
- doplatek rozdílu výměry 2 593 m2 směňovaných pozemků hrazený městem Žďár nad Sázavou B. ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.296.500 Kč
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:711-Hlasováno 22.3.2018 17:57:59
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle GP č. 4316-6/2018 ze dne 23. 1. 2018 pro rozdělení pozemku z pův. pozemku p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou nově odděleného pozemku označeného jako p.č. 4669/85 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 12 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou a tento přejde nově do vlastnictví K. - za z pův. pozemku p. č. 4539 – zahrada ve vlastnictví manželů (SJM) M. K., ZR  a H. K., Vysoké, nově odděleného pozemku p. č. 4539/2 – zahrada ve výměře 9 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1652, obec Žďár nad Sázavou, který přejde nově do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ u RD č.p. 1548/10 v ul. Špálova, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání zjištěného stavu pozemků a narovnání právních vztahů se skutečností
- doplatek rozdílu výměry 3 m2 směňovaných pozemků městu Žďár nad Sázavou K. ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:712-Hlasováno 22.3.2018 17:59:36
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

g)
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. S., 594 44 Ostrov nad Oslavou  (podíl id. ½) a p. F. L., 594 44 Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to části p. č. 9035 – orná půda ve výměře cca 454 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy – za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 600 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. L. S., 594 44 Ostrov nad Oslavou  (podíl id. ½) a p. F. L., 594 44 Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to p. č. 9038 – orná půda ve výměře 16 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3898, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku části stávajícího chodníku v rámci zřízení nových autobusových zastávek a doplnění varovného signálního pásu u stávajícího přechodu v lokalitě průmyslové zóny v ul. Jamská, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 3.200 Kč + platná sazba DPH
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:713-Hlasováno 22.3.2018 18:05:38
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. S., ZR ,a to p. č. 774/41 – orná půda ve výměře 7 719 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 432, obec Žďár nad Sázavou – za účelem přípravy území pro budoucí bytovou výstavbu v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 3.859.500 Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:714-Hlasováno 22.3.2018 18:06:37
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ve výši id. ½ k pozemkům ve stávajícím vlastnictví p. J. L., ZR a dále ve výši id. ½ k pozemkům ve stávajícím vlastnictví pí M. D., ZR , zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3130, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 7820 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 144 m2, p. č. 7821 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 108 m2, p. č. 7823 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 87 m2, p. č. 7828 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 402 m2, p. č. 7829 – trvalý travní porost ve výměře 6 952 m2, p. č. 7831 – lesní pozemek ve výměře 653 m2 a p. č. 7833 – lesní pozemek ve výměře 446 m2 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za čistírnou odpadních vod ŽĎAS a ČOV Hamry nad Sázavou
- za kupní cenu ve výši 70.550 Kč         

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:715-Hlasováno 22.3.2018 18:09:46
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle vyhotoveného GP pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků číslo 339-20/2018: od pozemku p. č. 352/11 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 325 m2, který byl nově označen jako pozemek p. č. 352/31, trvalý travní porost ve výměře 325 m2 v k. ú. Stržanov, z vlastnictví pí J. M., Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 735, obec Žďár nad Sázavou a dále od pozemku p. č. 352/12 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 623 m2, který byl nově označen jako pozemek p. č. 352/32, trvalý travní porost ve výměře 623 m2v k. ú. Stržanov z vlastnictví p. M. S., ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 369, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zajištění přístupu k pozemkům různých vlastníků (pro připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou - pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků).
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:716-Hlasováno 22.3.2018 18:15:12
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

k) Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4709, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví M. K., ZR , postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6546 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 150.000 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:717-Hlasováno 22.3.2018 18:16:06
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

l) Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže (dosud není zapsaná v katastru nemovitostí) v budoucím spoluvlastnictví O. H., Přibyslav a Z. Z., Hamry nad Sázavou  – po ukončení dědického řízení po otci p. V. H., ZR  a po následném zápisu stavby garáže do katastru nemovitostí, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6304 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 150.000 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:718-Hlasováno 22.3.2018 18:16:44
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

m) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě, uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. S.,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.                    

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:719-Hlasováno 22.3.2018 18:18:05
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

n) Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Jungmannova 1495/8 a městem Žďár nad Sázavou, v doplněném znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:720-Hlasováno 22.3.2018 18:22:48
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

o) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďár nad Sázavou z vlastnictví manželů J. a A. S., ZR , (každý podíl id. 1/2), a to pozemek p.č. 177/1 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 396 m2, jehož součástí je stavba č.p. 61 – rodinný dům, pozemek p. č. 177/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. – jiná stavba a pozemek p. č. 179 – zahrada ve výměře 539 m2 v k. ú. Zámek Žďár (penzion a hospůdka „Na Stezce“ a přilehlá zahrada) v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:721-Hlasováno 22.3.2018 18:26:08
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:722-Hlasováno 22.3.2018 18:27:34
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

11. Usn.27/2018/MP/12

Prevence kriminality města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného MV ČR.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:723-Hlasováno 22.3.2018 18:30:14
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Bc. Ladislav Bárta, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

12. Usn.27/2018/MP/13

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:724-Hlasováno 22.3.2018 18:45:38
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

13. Usn.27/2018/OS/14

Doplnění Místního plánu inkluze

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění Místního plánu inkluze o aktivitu Koordinátor inkluze ve škole, pro potřeby ZŠ Komenského 6.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:725-Hlasováno 22.3.2018 18:51:54
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

14. Usn.27/2018/STA/7

Participativní rozpočet

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2019 do výše max. 600 tis. Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:726-Hlasováno 22.3.2018 18:54:54
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Martin Mrkos
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

15. Usn.27/2018/MST/15

Rezignace členů osadního výboru Stržanov

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov, paní M. N. a pana M. Z., vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnost v osadním výboru.

Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení č. j. 2/2014/MST/12 ze dne 18.12.2014 s tím, že počet členů Osadního výboru Stržanov se určuje na 3 členy.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:727-Hlasováno 22.3.2018 18:58:49
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Ladislav Bárta v. r.

Bc. Lucie Zemanová v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města