Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 6. 4. 2016
konaného dne 31. 3. 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluveni:

Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Šárka Vidergotová

 

Schválený program 13. zasedání zastupitelstva města

 1. Participativní rozpočet
 2. Dotační program KULTURA 2016 – Veřejnoprávní smlouvy
 3. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2016 – Veřejnoprávní smlouvy
 4. Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 – Veřejnoprávní smlouvy
 5. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
 6. Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou
 7. Majetkoprávní jednání
 8. Program prevence kriminality 2016
 9. Zpráva o činnosti městské policie
 10. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 11. Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016
 12. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 13. Odměny neuvolněným členům ZM
 14. Změna člena kontrolního výboru
 15. Volba člena dozorčí rady SATT, a.s.
 16. Různé
Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:379-Hlasováno 31.3.2016 16:14:51
Pro (17):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (5):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 13/2016/STA/9

Participativní rozpočet

Zastupitelstvo města souhlasí se začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2017 do výše max. 600 tis. Kč a schvaluje návrh postupu realizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 16, proti 4, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:381-Hlasováno 31.3.2016 17:00:06
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (4):
Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Zdržel se (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 13/2016/ŠKS/1

Dotační program KULTURA 2016 – Veřejnoprávní smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016“ v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2016“ panu O. Š., Žďár nad Sázavou z důvodu nesplnění vlastního podílu příjemce dotace ve výši 30% z vlastních zdrojů, žádost nebyla předložena na CD/DVD.

Hlasování: Pro 14, proti 1, zdrž. 10 detail hlasování skrýt
ID:382-Hlasováno 31.3.2016 17:12:01
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Mgr. Karel Herold
Zdržel se (10):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 13/2016/ŠKS/2

Dotační program Sportoviště 2016 – Veřejnoprávní smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu „Sportoviště 2016“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:383-Hlasováno 31.3.2016 17:14:31
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 13/2016/ŠKS/3

Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 – veřejnoprávní smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:384-Hlasováno 31.3.2016 17:16:24
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 13/2016/ŠKS/4

Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:385-Hlasováno 31.3.2016 17:19:08
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 13/2016/ŠKS/14

Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Jednací řád „Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:386-Hlasováno 31.3.2016 17:20:48
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 13/2016/OP/5

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3377 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 1 513 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby samoobslužné myčky (samoobslužné mycí boxy pro automobily) před poliklinikou a objektem prodejny LIDL v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – na základě žádosti společnosti ESA INVEST, s. r. o. se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01 Chomutov, a to z důvodu, že z hlediska ÚP není pozemek určen pro tuto činnost – viz Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 – Příloha A bod 4.1.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:387-Hlasováno 31.3.2016 17:21:58
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 7618 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 20 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě řadových garáží u býv. „Amylonu“ v ul. U Malého lesa, ZR 1 – za účelem výstavby garáže na základě žádosti p. P. R., bytem  ZR.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:388-Hlasováno 31.3.2016 17:24:18
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (2):
Jaroslav Miklík, Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (4):
Mgr. Karel Herold, Michal Olšiak, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí, a to části p. č. 738 – zastavěná plocha a nádvoří – dle GP č. 4051-14/2016 ze dne 23.2.2016 pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 738 – zastav. plocha ve výměře 600 m2 oddělen díl ve výměře 73 m2, nově označen jako p. č. 738/2 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 – zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou
- za kupní cenu obvyklou ve výši celkem 131.400,--Kč, tj. 1.800,-- Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:389-Hlasováno 31.3.2016 17:25:18
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. R., bytem ZR (podíl id. ½) a pí B. Z., bytem ZR (podíl id. ½), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 9548 – orná půda a části p. č. 9549 – trv. travní porost v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy – dle GP č. 4052-10/2016 ze dne 4. 3. 2016 pro rozdělení pozemku byl z pův. p. č. 9548 – orná půda ve výměře 10 649 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 116 m2 a z pův. p. č. 9549 – trvalý travní porost ve výměře 10 649 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 26 m2, oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 9548/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 143 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob k městem zastavěných částí komunikace nově vzniklé p. č. 9548/2 ve výměře 143 m2jež je navazující součástí přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár.
- za kupní cena obvyklou stanovenou ZP ve výši 28.600,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:390-Hlasováno 31.3.2016 17:26:04
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Karel Herold, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 659, na ulici  Dr. Drože, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemku p. č. 1144, zahrada ve výměře 567 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3257, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. P. I. (podíl id. ½), bytem Praha a p. T. I. (podíl id. ½), bytem ZR 1, dle Kupní smlouvy v předloženém znění.
- za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1.900.000,-- Kč s tím, že nabyvatel, tedy město Žďár nad Sázavou, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:391-Hlasováno 31.3.2016 17:27:01
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
Mgr. Karel Herold, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000,-- Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj Mendelovy univerzity v Brně a jejich studentů a doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako dárcem a Mendelovou univerzitou v Brně jako obdarovaným, v upraveném znění a to čl. 1 nově zní: „Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to na financování vědy , vzdělávání a všestranný rozvoj Zahradnické fakulty a jejich studentů.“

Hlasování: Pro 21, proti 3, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:392-Hlasováno 31.3.2016 17:40:20
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (3):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo městapo projednání schvaluje prodloužení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.6.2015, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01,  IČ 28284551. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 9537/9, orná půda a části pozemku p. č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavby objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou.
Prodloužení termínu pro pravomocné povolení stavby se schvaluje tak, že vydání pravomocného povolení stavby,původně stanovené nejpozději do 25. 6. 2016, se prodlužuje o 6 měsíců, tj. nově do 31. 12. 2016 - na základě žádosti fy Holoubek trade s.r.o. Sklené nad Oslavou 96.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:393-Hlasováno 31.3.2016 17:41:43
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 13/2016/MP/6

Program prevence kriminality 2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality 2016.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:394-Hlasováno 31.3.2016 17:43:15
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 13/2016/MP/7

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:395-Hlasováno 31.3.2016 17:51:33
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 13/2016/OS/8

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření vytvořením položky Klub seniorů ve výši 80.500,- Kč snížením stávající položky č. 43.41 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem důchodců ČR, 1. MO ZR v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:396-Hlasováno 31.3.2016 17:55:18
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (1):
Rostislav Dvořák

 

11. Usn. 13/2016/OF/10

Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015
  • Rozpočtové opatření č. 1/2016
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:397-Hlasováno 31.3.2016 18:25:31
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Rostislav Dvořák
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

12. Usn. 13/2016/OF/11

Rozpočtové opatření č. 2/2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:398-Hlasováno 31.3.2016 18:27:23
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

13. Usn. 13/2016/OF/15

Odměny členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města po projednání ne/schvaluje měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev od 1.4.2016:

Člen RM - 2.335 Kč
Předseda výboru ZM - 2.122 Kč
Předseda komise RM - 2.122 Kč
Člen výboru, komise - 1.759 Kč
Člen ZM - 544 Kč

Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:399-Hlasováno 31.3.2016 18:32:16
Pro (13):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Proti (2):
Rostislav Dvořák, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (10):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

14. Usn. 13/2016/MST/12

Změna člena kontrolního výboru

Zastupitelstvo města po projednání:

1. Bere na vědomí rezignaci PaedDr. J. P. na člena kontrolního výboru od 1.4.2016 a zároveň mu vyslovuje poděkování za jeho dosavadní práci pro výbor.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:400-Hlasováno 31.3.2016 18:34:26
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

2. Rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru se uskuteční veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:401-Hlasováno 31.3.2016 18:34:56
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

3. Volí za člena kontrolního výboru pana V. F.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:402-Hlasováno 31.3.2016 18:35:23
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Ing. Vlastimil Forst, Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček
Nehlasoval(3):
Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

15. Usn. 13/2016/STAR/16

Zastupování města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s.

Zastupitelstvo města po projednání:

a) Rozhoduje, že o návrhu zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 60749105, bude rozhodnuto veřejným hlasováním,

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:403-Hlasováno 31.3.2016 18:37:50
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Petr Stoček
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

b) Navrhuje valné hromadě společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 60749105, zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. P. S. do funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:404-Hlasováno 31.3.2016 18:38:19
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Petr Stoček
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, v. r.

Šárka Vidergotová, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města