Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 20. 5. 2015
konaného dne 14. května 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Ing. Petr Stoček

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková, Bc. Ladislav Bárta

 

Schválený program 5. zasedání zastupitelstva města

 1. Finanční dary z Kraje Vysočina na rok 2015
 2. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár n. S.                  
 3. Odměny členům ZM                                       
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2015                                 
 5. Majetkoprávní jednání                                    
 6. Veřejnoprávní smlouvy                                              
 7. Zastupování města Žďár nad Sázavou ve spol. SATT a.s.                                
 8. Zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 24.3.2015, 21.4.2015
 9. Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár n.S. – změna
 10. Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 4. 2015
 11. Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12. 5. 2015
 12. Různé
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:211-Hlasováno 14.5.2015 16:19:53
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Zdeněk Štursa

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Finanční dary z Kraje Vysočina na rok 2015, č. j. 5/2015/ŠKS/12

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2015 ve výši 416 000,- Kč dle předloženého návrhu.

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 416 000,- Kč v předloženém znění.

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2015 ve výši 379 061,- Kč dle předloženého návrhu s tím, že o účelu daru bude rozhodnuto na následujícím zasedání zastupitelstva.

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 379 061,- Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 10, proti 8, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:212-Hlasováno 14.5.2015 17:19:37
Pro (10):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (7):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2015 ve výši 416 000,- Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:213-Hlasováno 14.5.2015 17:21:37
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 416 000,- Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:214-Hlasováno 14.5.2015 17:22:02
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2015 ve výši 379 061,- Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 20, proti 4, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:215-Hlasováno 14.5.2015 17:22:31
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík
Zdržel se (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 379 061,- Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:216-Hlasováno 14.5.2015 17:22:58
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (2):
Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

2. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou včetně úprav navržených finančním výborem s těmito úpravami:

Čl. 1 bod 9 zní:
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné žádat dotaci z více než jednoho zdroje města, ani z více programů podpory města najednou.

Čl. 4 nový odstavec 3 zní:
Příjemci dotace, který nesplní řádně a včas podmínky stanovení VPS, může být dotace v následujícím roce neposkytnuta.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:217-Hlasováno 14.5.2015 17:43:24
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

3. Odměny členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev od 1. 6. 2015:

Člen RM - 2.267 Kč
Předseda komise RM - 2.060 Kč
Člen komise - 1.708 Kč

Hlasování: Pro 1, proti 12, zdrž. 11 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:218-Hlasováno 14.5.2015 17:53:42
Pro (1):
Jaroslav Miklík
Proti (12):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Ing. Vlastimil Forst
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev od 1. 6. 2015:

Předseda výboru ZM - 2.060 Kč
Člen výboru - 1.708 Kč
Člen ZM - 528 Kč

Hlasování: Pro 0, proti 15, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:219-Hlasováno 14.5.2015 17:54:30
Pro (0):
Proti (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (10):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 včetně dodatku se snížením položky 6X.09 Místní správa – limit osobních výdajů na 412 800,-Kč a částku 275 200 převést do rozpočtové rezervy.

Hlasování: Pro 7, proti 17, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:220-Hlasováno 14.5.2015 18:17:48
Pro (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 17, proti 2, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:221-Hlasováno 14.5.2015 18:18:23
Pro (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Bc. Ladislav Bárta, Jaroslav Miklík
Zdržel se (4):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

5. Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. ½  J.P. Brno a podílu o velikosti id. ½ O.P.,  Brno, k  pozemku  p. č. 9688 – lesní pozemek ve výměře 2 425 m2, k pozemku p. č. 9737 – lesní pozemek ve výměře 1 283 m2 a k pozemku p. č. 9738 – lesní pozemek ve výměře 652 m2, vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě „Přední Vetla“, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem rozšíření lesních pozemků navazujících na lesní pozemky města.
- za kupní cenu zjištěnou ZP - pozemky ve výši 23.159,-- Kč a trvalé porosty ve výši 61.789,-- Kč, tj. celkem zaokr. 84.950,-- Kč      

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:222-Hlasováno 14.5.2015 18:25:52
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. ½I. P. ZR  a podílu o velikosti id. ½ A.P.,ZR, k části pozemku p. č. 399 – zahrada, ve výměře cca 80 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v ul. Smetanova podél domu č.p. 695/10, ZR 1 s tím, že přesná výměra pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP a samotný prodej bude uskutečněn po ukončení realizace stavebních úprav chodníku v ul. Smetanova ve Žďáře nad Sázavou 1.
- za kupní cenu obvyklou stanovenou  ZP ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:223-Hlasováno 14.5.2015 18:26:19
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/6 D.T. Praha, k následujícím pozemkům: p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále k pozemkům p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.
- za kupní cenu 262,-- Kč/m2, tj. podíl 1/6 činí cenu v celkové výši 1.520.386,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:224-Hlasováno 14.5.2015 18:26:47
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/3  E.S. Adolfovice pod Pradědem, podílu o velikosti id. 1/3 K. K. Šumperk a podílu o velikosti id. 1/3 J.K. Rejchartice  k pozemku  p.č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2 v k. ú. Město Žďár – součást zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 a k pozemku  p.č. 7839 – lesní půda ve výměře 74 m2v lokalitě nad čistírnou odpadních vod Žďas „U viaduktu“ – vše k.ú. Město Žďár, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem:
u pozemku p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2, k. ú. Město Žďár v celkové výši 167.310,-- Kč, tj. 144,23 Kč/m2
u pozemku p. č. 7839 – lesní půda ve výměře 74 m2, k. ú. Město Žďár v celkové výši po zaokr. 670,-- Kč, z toho cena pozemku 497,--- Kč, tj. 6,72 Kč/m2 a cena trvalých porostů 170,-- Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:225-Hlasováno 14.5.2015 18:27:19
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9063/3 – orná půda ve výměře cca 33 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Ve smrčkách“ v blízkosti průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování recyklačního dvora.                              

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:226-Hlasováno 14.5.2015 18:27:48
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Jaroslav Miklík
Zdržel se (2):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

f) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví manželů R.V. a V.V. (SJM),  ZR, postavené na pozemku p. č. 2925/5 - zastavěná plocha ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu čp. 1001/46 (ulice Na Prutech, ZR 5) za kupní cenu ve výši 220.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:227-Hlasováno 14.5.2015 18:28:21
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

6. Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem dotace:

  • Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou
  • Diecézní charita Brno
  • Domácí hospic, o.p.s.
  • Ječmínek, o.p.s.
  • Portimo, o.p.s.

v upraveném znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:228-Hlasováno 14.5.2015 18:35:37
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem dotace:

  • Kolpingovo dílo České republiky  z. s.

v upraveném znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:229-Hlasováno 14.5.2015 18:36:09
Pro (24):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

7. Zastupování města Žďáru nad Sázavou ve společnosti SATT a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 60749105

Zastupitelstvo města po projednání:

a) Rozhoduje, že o návrhu zástupců města Žďáru nad Sázavou ve společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 60749105 (dále jen SATT a.s.) bude rozhodnuto veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:230-Hlasováno 14.5.2015 19:14:13
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

b) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Mgr. Jaromíra Brychtu  z funkce člena představenstva SATT a.s.

Hlasování: Pro 15, proti 8, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:231-Hlasováno 14.5.2015 19:14:51
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (8):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

c) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana JUDr. Miloše Jirmana z  funkce člena představenstva  SATT a.s.

Hlasování: Pro 14, proti 8, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:232-Hlasováno 14.5.2015 19:15:21
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (8):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

d) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Vladimíra Novotného  z funkce člena představenstva SATT a.s.

Hlasování: Pro 14, proti 8, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:233-Hlasováno 14.5.2015 19:15:51
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (8):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Bc. Lucie Zemanová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

e) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Rostislava Dvořáka z funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 14, proti 6, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:234-Hlasováno 14.5.2015 19:16:21
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (6):
Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Bc. Lucie Zemanová
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

f) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Rudolfa Voráčka z funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 16, proti 7, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:235-Hlasováno 14.5.2015 19:16:49
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

g) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou, pana Ing. Josefa Klementa do funkce člena představenstva SATT a.s.

Hlasování: Pro 14, proti 7, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:236-Hlasováno 14.5.2015 19:17:18
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (7):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

h) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Radka Zlesáka do funkce člena představenstva SATT a.s.

Hlasování: Pro 15, proti 8, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:237-Hlasováno 14.5.2015 19:17:49
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (8):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

i) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana MUDr. Jana Mokříše do funkce člena představenstva SATT a.s.

Hlasování: Pro 15, proti 8, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:238-Hlasováno 14.5.2015 19:18:18
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (8):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

j) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě SATT a.s. a to pana Ing. Petra Stočka.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:239-Hlasováno 14.5.2015 19:18:47
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Jan Mokříš
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

k) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Martina Mrkose do funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 16, proti 3, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:240-Hlasováno 14.5.2015 19:19:12
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (3):
Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (6):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

l) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana JUDr. Miloše Jirmana do funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:241-Hlasováno 14.5.2015 19:19:33
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Tomáš Martinec
Zdržel se (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

m) Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Vladimíra Novotného do funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:242-Hlasováno 14.5.2015 19:20:01
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

8. Zápisy z kontrolních výborů dne 24. 3. 2015 a 21. 4. 2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolních výborů ze dne 24. 3. 2015 a 21. 4. 2015.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:243-Hlasováno 14.5.2015 19:26:07
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Radek Černý
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

9. Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou – změna

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:244-Hlasováno 14.5.2015 19:28:06
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
MUDr. Radek Černý, Anna Janů, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

10. Usn. 5/2015/FV/9

Zápis z finančního výboru ze dne 21. 4. 2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 4. 2015.                                  

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:245-Hlasováno 14.5.2015 19:32:49
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

11. Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12. 5. 2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12. 5. 2015.                                  

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:246-Hlasováno 14.5.2015 19:34:59
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

Bc. Ladislav Bárta, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.

starosta města

místostarosta města