Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 10. 11. 2014
konaného dne 7. listopadu 2014 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 27

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlastimil Forst, Ing. Zdeněk Štursa

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Schválení programu, jmenování zapisovatele
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Jmenování volební komise
 4. Volba starosty a místostarosty/tů:
  a) Určení počtu místostarostů
  b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  c) Volba starosty
  d) Volba místostarosty/tů
 5. Volba rady města:
  a) Určení počtu členů rady města
  b) Volba členů rady města
 6. Finanční výbor a kontrolní výbor
  a) Určení počtu členů finančního výboru a počtu členů kontrolního výboru
  b) Volba předsedy finančního výboru
  c) Volba členů finančního výboru
  d) Volba předsedy kontrolního výboru
  e) Volba členů kontrolního výboru
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva materiál č.1/2014/OF/1
 8. Organizační záležitosti
 9. Různé
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:121-Hlasováno 7.11.2014 16:22:40
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

2. Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu ustavujícího zasedání pana Ing. Zdeňka Štursu a pana Ing. Vlastimila Forsta.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:122-Hlasováno 7.11.2014 16:24:31
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

3. Zastupitelstvo města se usnáší, že volba členů volební komise bude probíhat veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:123-Hlasováno 7.11.2014 16:26:08
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

4. Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složení:

Anna Janů
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Šárka Vidergotová
Bc. Lucie Zemanová
JUDr. Miloš Jirman
Mgr. Jaromír Brychta
Ing. Vlastimil Forst

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:124-Hlasováno 7.11.2014 16:31:15
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty města.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:125-Hlasováno 7.11.2014 16:35:50
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:126-Hlasováno 7.11.2014 16:38:55
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města volí starostou města Žďáru nad Sázavou pana Mgr. Zdeňka Navrátila počtem 15 hlasů.

Zastupitelstvo města volí místostarostou města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Josefa Klementa počtem 15 hlasů.

 

6. Zastupitelstvo města určuje, že počet členů Rady města Žďáru nad Sázavou bude 9.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:127-Hlasováno 7.11.2014 18:03:48
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou volí další členy rady města Žďáru nad Sázavou v tomto složení:

MUDr. Romana Bělohlávková - počtem 15 hlasů
MUDr. Radek Černý - počtem 15 hlasů
Rostislav Dvořák - počtem 16 hlasů
PhDr. Zdeněk Kulhánek - počtem 15 hlasů
Ing. Martin Mrkos - počtem 15 hlasů
Mgr. Ludmila Řezníčková - počtem 15 hlasů
Ing. Radek Zlesák - počtem 15 hlasů

 

7. Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:128-Hlasováno 7.11.2014 18:20:01
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města určuje, že finanční výbor bude mít 9 členů.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:129-Hlasováno 7.11.2014 18:26:35
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města určuje, že kontrolní výbor bude mít 9 členů.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:130-Hlasováno 7.11.2014 18:27:16
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města volí předsedkyní finančního výboru paní Ing. Dagmar Zvěřinovou počtem 25 hlasů.

Zastupitelstvo města se usnáší, že volba členů finančního výboru bude probíhat veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:131-Hlasováno 7.11.2014 18:42:29
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města volí za členy finančního výboru:

Ing. Karolínu Klusáčkovou
Ing. Martina Mrkose
Ing. Aleše Růžičku
Ing. Zdeňka Roseckého
Ing. Věru Součkovou
Ing. Tomáše Havlíka
Ing. Oldřicha Sedláka
Mgr. Redu Ifraha

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:132-Hlasováno 7.11.2014 18:43:24
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Bc. Ladislava Bártu počtem 21 hlasů.

 

Zastupitelstvo města se usnáší, že volba členů kontrolního výboru bude probíhat veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:133-Hlasováno 7.11.2014 18:56:42
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města volí za členy kontrolního výboru:

Ing. Petra Stočka
Ing. Irenu Pechovou
Ing. Martina Petra
Ing. Radima Technika
RNDr. Pavla Miličku
Bc. Romana Součka
Aleše Koutného
PaedDr. Jaroslava Ptáčka

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:134-Hlasováno 7.11.2014 18:59:41
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům ZM a RM dle nařízení vlády č. 459/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon člena zastupitelstva následovně:

Člen RM 2.190,- Kč
Předseda výboru ZM 1.990,- Kč
Předseda komise RM 1.990,- Kč
Člen výboru, komise 1.650,- Kč
Člen ZM 510,- Kč
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:135-Hlasováno 7.11.2014 19:00:53
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlastimil Forst, v.r.

Ing. Zdeněk Štursa, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Josef Klement

starosta města

místostarosta města