Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 16. 2. 2015
konaného dne 12. února 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 25

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Ing. Petr Stoček

 

Schválený program 3. zasedání zastupitelstva města:

 1. MAS Havlíčkův kraj
 2. Prevence kriminality města
 3. Zpráva o činnosti městské policie  a policie ČR za rok 2014
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2014
 5. Finanční vypořádání 2014, rozpočtové opatření č.1/2015
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2015
 7. Majetkoprávní jednání
 8. Změna zakladatelské listiny M.O.S.,s.r.o.
 9. Výzva – Organizovaný sport dospělých 2015
 10. Pověření starosty a místostarosty města Žďár nad Sázavou některými úkoly
 11. Zastupování města v Satt a.s.
 12. Zastupování města ve SVAK Žďársko
 13. Různé
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:165-Hlasováno 12.2.2015 16:16:50
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. MAS Havlíčkův kraj

Zastupitelstvo města:

 • rozhoduje o členství města Žďáru nad Sázavou ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ  27493245
 • schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ  27493245, v předloženém znění
 • schvaluje zařazení města Žďáru nad Sázavou do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou
 • rozhoduje hlasovat o personálním obsazení ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou veřejným hlasováním
 • deleguje starostu města jako zástupce města Žďáru nad Sázavou ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ  27493245 a Místní akční skupině Havlíčkův kraj.
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:166-Hlasováno 12.2.2015 16:32:21
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

2. Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou a s ní spojenou povinnou finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality 2015.

Hlasování: Pro 22, proti 2, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:167-Hlasováno 12.2.2015 16:47:44
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Jaroslav Miklík
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

3. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2014.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:168-Hlasováno 12.2.2015 17:13:23
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

4. Rozpočtové opatření č. 12/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:169-Hlasováno 12.2.2015 17:17:07
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

5. Finanční vypořádání rozpočtu roku 2014

Rozpočtová opatření č. 1/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání rozpočtu roku 2014 a rozpočtové opatření č. 1/2015.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:170-Hlasováno 12.2.2015 17:25:28
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:171-Hlasováno 12.2.2015 17:35:22
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

7. Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní Markéty Kostelencové,  Veselíčko  a to dle GP č. 210-229/2014 ze dne 18. 12. 2014 pro rozdělení pozemků z pův. p. č. 1261/1 – ost. plocha, ost. komunikace nově oddělen díl „a“ ve výměře 177 m2 a z pův. p. č. 1581/2 – ost. plocha, ost. komunikace nově oddělen díl „b“ ve výměře 57 m2 a oba díly sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 1261/17 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře 234 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem uskladnění dřeva a rozšíření zahrady u RD Veselíčko čp. 58 a 67

- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitostí stanovenou ve výši 46.800,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:172-Hlasováno 12.2.2015 17:37:24
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, Ing. Vladimír Novotný
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu 7 b z jednání.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž, 2 detail hlasování skrýt
ID:173-Hlasováno 12.2.2015 17:48:52
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to dle zhotoveného GP č. 3833-3/2015 ze dne 19. 1. 2015 pro rozdělení pozemku z pozemku pův. p. č. 6923/1 – orná půda oddělena část ve výměře 20 m2 nově označená jako p. č. 6923/5 – orná půda ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u „Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem výstavby nové trafostanice ZZN 700110 v rámci realizace stavby č. 1040002444 „Žďár n. Sáz., Žďas kab. vývody VN do DS E.ON“ – investor stavby E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – za předpokladu dodržení stanovených obvyklých podmínek pro výstavbu a to zejména, že termín pro dokončení stavby TS se stanovuje maximálně 36 měsíců od schválení prodeje v ZM.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitosti stanovenou ve výši 9.000,-- Kč, tj. 450,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:174-Hlasováno 12.2.2015 17:58:20
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Bc. Ladislav Bárta, JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle zhotoveného návrhu GP č. 3844-8/2015 ze dne 13. 1. 2015 pro rozdělení pozemku z pův. části pozemku p. č. 6039 – ostatní plocha, jiná plocha oddělený díl „b“ ve výměře 1 m2 (zastavěno byt. domem SBD) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nově sloučen do p. č. 6027 a tento díl „b“ bude směněn za pozemek z pův. části p. č. 6027 – zastavěná plocha a nádvoří oddělený díl „d“ ve výměře 3 m2 (ostatní plocha u byt. domu) ve spoluvlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár n. Sáz. – podíl 2457/2500 a fyzické osoby – Iveta Kvasničková, bytem Palachova 1745/20, ZR 6 – podíl 43/2500, kdy tento díl bude nově sloučen do p. č. 6039 – vše v k.ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání části zastavěné plochy pod bytovým domem na ul. Palachova č.p. 1776/5, ZR 6.

Směna bude uskutečněna tak, že pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou bude směněn za vzájemně dohodnutou cenu v celkové výši 1.100,-- Kč a pozemky ve spoluvlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár n. Sáz. (podíl 2457/2500) a fyzické osoby –  Iveta Kvasničková, bytem Palachova 1745/20, ZR 6 (podíl 43/2500) se směňují za vzájemně dohodnutou cenu v celkové výši 1.110,-- Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:175-Hlasováno 12.2.2015 18:00:28
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

e) 1. Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM ze dne 12. 9. 2013 o částečné revokaci původního usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 ve věci bezúplatného nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1 s tím, že zůstává v platnosti přijaté usnesení ZM ze dne 12. 9. 2013, že p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude předmětem převodu z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:176-Hlasováno 12.2.2015 18:03:49
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví paní Hany Sálusové,  ZR , postavené na pozemku p. č. 6383 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár (ulice Smíchov, ZR 1) za kupní cenu ve výši 150.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:177-Hlasováno 12.2.2015 18:05:45
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Bc. Ladislav Bárta, JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová

 

g) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví pana Jana Vrbíka,  ZR , postavené na pozemku p. č. 6694 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár (ulice Smíchov, ZR 1) za kupní cenu ve výši 110.000,-- Kč

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:178-Hlasováno 12.2.2015 18:07:44
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 a částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12. 12. 2013 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014 a prodlouženého do 8. 3. 2015 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012 a 12. 12. 2013)se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2016.

V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž .0 detail hlasování skrýt
ID:179-Hlasováno 12.2.2015 18:10:41
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 6. 3. 2014 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti CELO invest s.r.o. se sídlem Kupecká 2461/13, Žďár n. Sáz. a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 3 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování objektu pro podnikání - montážní haly s kancelářskými prostory (objekt zastavěná plocha cca 1 200 m2) se zaměřením na kontrolu kvality dílů v automobilovém průmyslu a kompletace dílů pro automobilový průmysl – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (6. 3. 2014) - původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 6. 3. 2015 se nově prodlužuje do 30. 9. 2015.

V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:180-Hlasováno 12.2.2015 18:13:08
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:181-Hlasováno 12.2.2015 18:16:47
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednání vyhovuje žádosti p. Štěpána Kůry, dřívějšímu nájemci bytu č. 29, nacházejícím se v obytném domě č. 1936/35 na ul. Brodské ve Žďáře nad Sázavou 3 a promíjí mu zbývající část dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 31.12.2014 výši 543.122,-- Kč a to s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky zastupitelstva města stanovené pro prominutí zbývající části poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:182-Hlasováno 12.2.2015 18:19:17
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení mezi městem Žďár nad Sázavou a ZO KOVO ŽĎAS a. s. Žďár nad Sázavou ve věci zápisu nemovitostí v katastru nemovitostí, týkající se rozdělení nemovitosti a to tak, že pozemek p. č. 7866 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 zůstane na listu vlastnictví ZO KOVO ŽĎAS a budova občanského vybavení č.p. 2038 bude zapsána na list vlastnictví města - vše v k. ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:183-Hlasováno 12.2.2015 18:23:46
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Rostislav Dvořák
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

8. Změna zakladatelské listiny M.O.S., s.r.o.

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti M.O.S. s.r.o., IČ 25560778, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:184-Hlasováno 12.2.2015 18:39:11
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Jaroslav Miklík
Nehlasoval(3):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

9. Výzva – Organizovaný sport dospělých 2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2015 podle platného statutu Fondu města Źďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015 - 1 000 000 Kč

Včetně doplnění článku č. 14, odstavce 9 a 10, s tím, že v článku 9 písmeno h) se slova dvě družstva nahrazují slovy čtyři družstva a v článku 10 se vypouští maximální omezení poskytnutých finančních prostředků na jeden projekt.

Hlasování: Pro 9, proti 15, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:185-Hlasováno 12.2.2015 19:16:26
Pro (9):
Bc. Ladislav Bárta, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení  grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2015 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou podle předložené výzvy GP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015 ve výši

ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015 - 1 000 000 Kč

Včetně doplnění článku č. 14, odstavce 9 a 10.

Hlasování: Pro 23, proti 2, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:186-Hlasováno 12.2.2015 19:18:13
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

10. Pověření starosty a místostarosty města Žďár nad Sázavou některými úkoly

Zastupitelstvo města v souladu s § 104 zákona č. 128/200 Sb., o obcích svěřuje některé úkoly starostovi města a místostarostovi následovně:

Starosta města

- zabezpečuje organizační, metodickou a jinou potřebnou pomoc neuvolněným členům ZM, finančnímu výboru, osadním výborům a komisím RM

dále garantuje a koordinuje činnosti v samostatné působnosti v oblastech:

- projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU

- regionální a mezinárodní spolupráce včetně cestovního ruchu

- finanční kontroly a interního auditu

- městské policie

- strategického rozvoje města

- mediálního obrazu města

- správy majetku města

- územním plánování

- komunálních služeb

- kultury

- zdravotnictví a příspěvkové organizace Poliklinika, Knihovna M. J. Sychry, Kultura Žďár

- organizačních složek města

- zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochraně

 

Místostarosta

- zabezpečuje organizační, metodickou a jinou potřebnou pomoc neuvolněným členům ZM, osadním výborům, kontrolnímu výboru a komisím RM

garantuje a koordinuje činnosti v samostatné působnosti v oblastech:

- rozpočtu a finančního řízení

- sociální

- školství a sportu

- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

- příspěvkových organizací města ZŠ, MŠ, ZUŠ, ACTIVE, SPORTIS a Sociální služby města

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:187-Hlasováno 12.2.2015 19:24:04
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

11. Zastupování města v Satt a.s.

Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105, veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:188-Hlasováno 12.2.2015 19:47:33
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města:

a) ruší delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti SATT, a.s., se sídlem Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105

b) deleguje pana Mgr. Zdeňka Navrátila k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti SATT, a.s., se sídlem Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105

Hlasování: Pro 16, proti 1, zdrž. 7 detail hlasování skrýt
ID:189-Hlasováno 12.2.2015 19:48:40
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Jaroslav Miklík
Zdržel se (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

12. Zastupování města ve SVAK Žďársko

Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513, veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:190-Hlasováno 12.2.2015 19:55:01
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města potvrzuje delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

Hlasování: Pro 10, proti 11, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:191-Hlasováno 12.2.2015 19:55:43
Pro (10):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (11):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města:

a) ruší delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

b) deleguje pana Mgr. Zdeňka Navrátila k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

Hlasování: Pro 14, proti 10, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:192-Hlasováno 12.2.2015 19:57:26
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (10):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (1):
Mgr. Tomáš Martinec
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

13. Různé

Zastupitelé města Žďár nad Sázavou žádají představitelé ministerstva spravedlnosti a ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací ohledně vyšetřování násilné smrti studenta Petra Vejvody. Zároveň očekávají zprávu o případných opatřeních v této problematice, aby se podobné tragické události neopakovaly.

Hlasování:Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:193-Hlasováno 12.2.2015 20:08:46
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, v.r.

Ing. Petr Stoček, v.r.

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.

starosta města

místostarosta města