Finanční výbor

Finanční výbor je zřizován podle § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

jméno a příjmení telefon e-mail
předseda výboru:
Ing. Martin Petr - petrmartx@gmail.com
tajemnice výboru:
Ing. Alena Turinská 566 688 141 alena.turinska@zdarns.cz
členové výboru:
Mgr.et Mgr. Lenka Šimo 733 686 643 lencabeny@seznam.cz
Vít Filipenský 910 117 319

vfil@seznam.cz

Radim Technik 733 533 634 radim.technik@seznam.cz
Stanislav Mokrý 605 012 393 standa-mokry@email.cz
Renata Smíšková 734 786 969 rsmiskova@koop.cz
Miroslav Stehno 778 700 030 miry.stehno@gmail.com

 

>> Jednací řád finančního výboru

 

Zápisy ze zasedání:

 

2018 - 2022

2014 - 2018