1. zasedání zastupitelstva města konané dne 22. 11. 2018

zveřejněno: 15. 11. 2018
konané dne 22. 11. 2018

» Program 1. zasedání s anotacemi

» Zápis z 1. zasedání

» Záznam z 1. zasedání

» Zvukový záznam 1. zasedání

 

PROGRAM:

1. Žádost PORTIMO o. p. s. mp3
2. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2019 mp3-1 mp3-2
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu mp3
4. Návrh dotačních programů pro rok 2019 mp3
5. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mp3
6.

Majetkoprávní jednání mp3

7.

Statut Fondu bydlení se závazkem mp3

8. Rozpočtové opatření č. 6/2018 mp3
9. Název nového sídliště – Žďár n. S. 8 mp3
10. Územní plán města – určený zastupitel mp3
11. Různé

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města