10. zasedání zastupitelstva města konané dne 6. 2. 2020

zveřejněno: 30. 1. 2020
konané dne 6. 2. 2020

» Program 10. zasedání s anotacemi

» Zápis z 10. zasedání

» Záznam z 10. zasedání

» Zvukový záznam 10. zasedání

 

PROGRAM:

  SLIB nového člena zastupitelstva města Ing. Rudolfa Voráčka
1. Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - užívání veřejného prostranství  mp3
2. Informace o průběhu soudního sporu PO Základní škola Žďár n. S., Švermova 4  mp3
Ústní zpráva 
3. Žaloba zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA na město Žďár nad Sázavou o 200.000 Kč  mp3
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020  mp3
5.

Výběr poplatků celkem na 1 obyvatele obce v rámci BI  mp3

Připomínky a postřehy zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA k mat.10-2020-OF-4 ZM 06.02.2020

Publikovaný materiál zastupitelem Ing. Janem Havlíkem, MPA na facebooku 12-12-2019

6.

Odměny neuvolněných zastupitelů od 01.03.2020  mp3

7.

Dotační program „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“ – vyhodnocení  mp3

8.

Návrh na vydání změny č. 3 ÚP  mp3

9. Žádosti o změny č. 4 ÚP  mp3
10. Majetkoprávní jednání   mp3
11.

Členství města Žďár n. S. ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí od 01.03.2020  mp3

12. Zastupování města ve spol. SATT, a. s.  mp3
13. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města