11. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 4. 2020

zveřejněno: 23. 4. 2020
konané dne 30. 4. 2020

» Program 11. zasedání s anotacemi

» Zápis z 11. zasedání

» Záznam z 11. zasedání

» Zvukový záznam 11. zasedání

 

PROGRAM:

1. Informace o pracovněprávním sporu vedeného se ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4   mp3
Ústní zpráva
2.

Návratná finanční výpomoc pro ZŠ Žďár n. S. Švermova 4  mp3

Návrh doplňujícího usnesení k materiálu pro ZM č.11/2020/4.ZŠ/13
- materiál předložený zastupitelem Ing. Janem Havlíkem, MPA

3. Udělení ocenění města Žďár n. S.  mp3
4. Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020  mp3
5. Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2020  mp3
6.

Vyhodnocení DP SPORTOVIŠTĚ 2020  mp3

7.

MAS Havlíčkův kraj - dotační období 2021 - 2027  mp3

8. Revokace usnesení č. 22/2017/RUP/7  mp3
9. Dotace pro podporu stomatologických služeb  mp3
10. Rozpočtové opatření č. 2/2020  mp3
11. Změna stanov společnosti SATT a.s.  mp3
12. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019  mp3
13. Statut sociálního fondu  mp3
14. Zpráva o činnosti MěÚ za období 1.3.2019 - 1.3.2020  mp3
15. Majetkoprávní jednání  mp3
16. Podmínky prodeje pozemků v Průmyslové zóně Jamská II  mp3
17. Inventarizace 2019 – vyřazení nedokončeného hmotného majetku a odpis nedobytných pohledávek  mp3
18. Koncepce Smart City  mp3
19. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města