12. zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 6. 2020

zveřejněno: 11. 6. 2020
konané dne 18. 6. 2020

» Program 12. zasedání s anotacemi

» Zápis z 12. zasedání

» Záznam z 12. zasedání

» Zvukový záznam 12. zasedání

 

PROGRAM:

1. Vyhodnocení dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár n.S. 2020  mp3
2.

Veřejnoprávní smlouva – Charita a Senioři ČR  mp3

3. Návrh prominutí pohledávky  mp3
4. Změna č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou  mp3
5. Majetkoprávní jednání  mp3
6.

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2020  mp3

7.

Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO  mp3

8. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  mp3
9. Řešení situace SKLH  mp3
10. Závěrečný účet města za rok 2019  mp3
11. Účetní závěrka města za rok 2019  mp3
12. Rozpočtové opatření č. 3/2020  mp3
13. Statut Fondu průmyslové zóny  mp3
14. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města