13. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 9. 2020

zveřejněno: 27. 8. 2020
konané dne 3. 9. 2020

» Program 13. zasedání s anotacemi

» Zápis z 13. zasedání

» Záznam z 13. zasedání

» Zvukový záznam 13. zasedání

 

PROGRAM:

1. Pověření Kontrolního výboru zastupitelstva města řešením případné vzniklé škody z pracovněprávního sporu p. HH s PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4  mp3
2.

Majetkoprávní jednání  mp3

3. Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáře nad Sázavou  mp3
4. Soudní spor se společností itelligence a.s.  mp3
5. Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2020  mp3
6. Rozpočtové opatření č. 4/2020  mp3
7.

Poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s.  mp3

8.

Změna člena kontrolního výboru  ZM  mp3

9. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu města  mp3
10. Program „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“  mp3
 11. Různé  mp3

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města