14. zasedání zastupitelstva města konané dne 5. 11. 2020

zveřejněno: 29. 10. 2020
konané dne 5. 11. 2020

» Program 14. zasedání s anotacemi

» Zápis ze 14. zasedání

» Záznam ze 14. zasedání

» Zvukový záznam 14. zasedání

 

PROGRAM:

1. Změny ve vedení města  mp3
2.

Zastupování města v orgánech  SATT a.s.  mp3

3. Majetkoprávní jednání  mp3
4. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem  mp3
5. Fond zeleně  mp3
6. Konečná výše závazku k akci „Technická infrastruktura pro průmysl. zónu Jamská II“  mp3
7.

Rozpočtové opatření č. 5/2020  mp3

8.

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár n. S.  mp3

9. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár n. S.  mp3
10. Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti  mp3
11. Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb  mp3
12. Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů  mp3
13. Návrh na vyhlášení dotačních programů na rok 2021  mp3
14. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 - Statut Sociálního fondu  mp3
15. Různé  mp3

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města