15. zasedání zastupitelstva města konané dne 10. 12. 2020

zveřejněno: 3. 12. 2020
konané dne 10. 12. 2020

» Program 15. zasedání s anotacemi

» Zápis z 15. zasedání

» Záznam z 15. zasedání

» Zvukový záznam 15. zasedání

 

PROGRAM:

1. Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár n. S.  mp3
2.

Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021  mp3

3. Rozpočtové opatření č. 6/2020  mp3
4. Rozpočet města na rok 2021  mp3
5. Komunitní plán sociálních služeb  mp3
6. Strategický plán sociálního začleňování  mp3
7.

Majetkoprávní jednání  mp3

8.

Vložení vodovodu a kanalizace v projektu PZ Jamská II do hospodaření SVAK  mp3

9. Různé  mp3

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města